İÇERİK

Axis

Axis XP40 Q1765 EAC IP PTZ Kamera

Axis XP40 Q1765 EAC, 2MP, Day/Night, HDTV, ONVIF, 18x Zoom,...

Axis XP40 Q1765 CSA -60C IP PTZ Kamera

Axis XP40 Q1765 CSA -60C, 2MP, Day/Night, 1080p, HDTV, 18x...

Axis XP40 Q1765 CSA IP PTZ Kamera

Axis XP40 Q1765 CSA, 2MP, 1080p, Day/Night, HDTV, 18x Zoom,...

Axis XP40 Q1765 CNEX IP PTZ Kamera

Axis XP40 Q1765 CNEX, 2MP, 1080p, Day/Night, ONVIF, 18x...

Axis XP40 Q1765 CCOE IP PTZ Kamera

Axis XP40 Q1765 CCOE, 2MP, 18x Zoom, HDTV, Day/Night,...

Axis XP40 Q1765 ATEX IECEx IP PTZ Kamera

Axis XP40 Q1765 ATEX IECEx, 2MP, Day/Night, 18x Zoom, HDTV,...

Axis XF60 Q1765 UL -50C IP Bullet Kamera

Axis XF60 Q1765 UL -50C, HDTV, 2MP, 1080p, 18x Zoom, ONVIF,...

Axis XF40 Q2901 19 mm IA IP Bullet Kamera

Axis XF40 Q2901 19 mm IA, H.264, ONVIF, Termal, Sıcaklık...