İÇERİK

8_Kanal_Dvr_4d4dd6d84a7ca.jpg
 
8 Kanal Dvr
 

Haikon

Haikon DS 8008HFI S DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8008HFI S, 8 Kanal, H.264, 4 CIF, HDD SMART, BNC,...

Haikon DS 8008HSI S DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8008HSI S, 8 Kanal, 4CIF, H.264, HDD SMART, BNC,...

Haikon DS 8008HTI S DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8008HTI S, 8 Kanal, H.264, 4CIF, HDD Smart, BNC,...

Haikon DS 7108HWI SH DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108HWI SH, 8 Kanal, H.264, WİFİ, 3G, WD1, VGA,...

Haikon DS 7108HWI SL DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108HWI SL, 8 Kanal, H.264, WİFİ, 3G, WD1, VGA,...

Haikon DS 7108HVI SH DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108HVI SH, 8 Kanal, H.264, WD1, 1 SATA HDD, 3G,...

Haikon DS 7108HVI SL DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108HVI SL, 8 Kanal, H.264, WİFİ, 1 SATA HDD,...

Haikon DS 7208HVI SH DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7208HVI SH, 8 Kanal, H.264, HDMI, VGA, 4CIF, DVR...

Sayfa 1 / 5