İÇERİK

nvr-16kanal3
 
16 Kanal Nvr 
 

Haikon

Haikon DS 8616NI K8
İndirim
25%

Haikon DS 8616NI K8 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8616NI K8, H.265+, 6TB, 160Mbps İzleme, 16/4...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 1.530,00 $
Satış fiyatı: 1.147,50 $

Haikon DS 7116NISN NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7116NISN, 16 Kanal, 2MP, HDMI, HDD, VGA, ONVIF,...

Haikon DS 7116NI SNP NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7116NI SNP, 16 Kanal, PoE, 2MP, HDMI, HDD, VGA,...

Haikon DS 7616NI E2 16P A
İndirim
25%

Haikon DS 7616NI E2 16P A NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7616NI E2 16P A, 16 Kanal, 6MP, 2 SATA, HDMI,...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 725,00 $
Satış fiyatı: 543,75 $

Haikon DS 7616NI E2 8P A NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7616NI E2 8P A, 16 Kanal, 6MP, 2 SATA, HDMI, VGA,...

Haikon DS 7R16NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R16NI E1, 16 Kanal, HDMI, VGA, 6MP, 2 SATA, NVR...

Haikon DS 7P16NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7P16NI E1, 16 Kanal, HDMI, VGA, 6MP, 2 SATA, NVR...

Haikon DS 7616NI E1
İndirim
25%

Haikon DS 7616NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7616NI E1, 16 Kanal, 6MP, 2 SATA, HDMI, VGA, NVR...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 330,00 $
Satış fiyatı: 247,50 $

Haikon DS 7616NI I2 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7616NI I2, 16 Kanal, H.265, HDMI, VGA, 12MP, PoE,...

Haikon DS 7616NI I2 16P NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7616NI I2 16P, 16 Kanal, H.265, HDMI, VGA, 12MP,...

Haikon DS 7R16NI E2 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R16NI E2, 16 Kanal, 2 SATA, PoE, 6MP, HDMI, VGA,...

Haikon DS 7R16NI E2 8P NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R16NI E2 8P, 16 Kanal, 2 SATA, PoE, 6MP, HDMI,...

Haikon DS 7R16NI E2 16P NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R16NI E2 16P, 16 Kanal, 2 SATA, PoE, 6MP, HDMI,...

Sayfa 1 / 4