8-kanal-nvr
 
8 Kanal Nvr
 
 

Haikon

Haikon-DS-7608NI-K1-B
İndirim
50%

Haikon DS 7608NI K1(B) Nvr Kayıt Cihazı

Haikon DS 7608NI K1(B), 8 Kanal, H.265/H.264/MPEG4, Nvr...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 281,00 $
Satış fiyatı: 140,50 $

Haikon DS 9608NI RT NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 9608NI RT, 8 Kanal, 5MP, HDMI, 8 SATA, VGA, RAID,...

Haikon DS 7V08NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7V08NI E1, 8 Kanal, Wifi, H.264+, HDMI, VGA, 4MP,...

Haikon DS 7W08NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7W08NI E1, 8 Kanal, Wifi, H.264+, HDMI, VGA, 4MP,...

Haikon DS 7108NI SN N NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108NI SN N, 8 Kanal, 2MP, HDMI, HDD, VGA, ONVIF,...

haikon2
İndirim
50%

Haikon DS 7108NISN NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108NISN, 8 Kanal, 2MP, HDMI, HDD, VGA, ONVIF,...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 205,00 $
Satış fiyatı: 102,50 $

Haikon DS 7108NI SNP NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7108NI SNP, 8 Kanal, PoE, 2MP, HDMI, HDD, VGA,...

Haikon DS 7608NI E2 8P A NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7608NI E2 8P A, 8 Kanal, 6MP, 2 SATA, HDMI, VGA,...

Haikon DS 7R08NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R08NI E1, 8 Kanal, HDMI, VGA, 6MP, 2 SATA, NVR...

Haikon DS 7P08NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7P08NI E1, 8 Kanal, HDMI, VGA, 6MP, 2 SATA, NVR...

Haikon-DS-7608NI-E1
İndirim
50%

Haikon DS 7608NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7608NI E1, 8 Kanal, 6MP, 2 SATA, HDMI, VGA, NVR...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 260,00 $
Satış fiyatı: 130,00 $

Haikon-DS-7608NI-I2
İndirim
50%

Haikon DS 7608NI I2 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7608NI I2, 8 Kanal, H.265, HDMI, VGA, 12MP, PoE,...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 620,00 $
Satış fiyatı: 310,00 $

Sayfa 1 / 3