Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.
(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Luminance

Parlaklık ; Tek renkli veriden oluşan bir video sinyalinin parçasıdır.

Etiket: - Luminance,Y,Parlaklık
Lux

Işı yoğunluğunu ölçmekte kullanılan bir ölçü. Bir feet mum = 10 lux

Etiket: - Lux,lux,lüx,lüks
Manual Iris Lens

Manuel İris Lens ; Sabit bir pozisyonda iris açılması kurulumunu (F stop) manuel ayarlayan bir lenstir. Genellikle sabit aydınlatma uygulamalarında kullanılır.

Etiket: - Manual Iris Lens,Manuel İris Lens
MATV

MATV ; Çoklu girişli televizyon için kullanılan kısaltmadır. RF TV sinyallerinin yayın yoluyla yayınlanarak dağıtılması metodudur.

Etiket: - MATV
Mechanical Focus

Mekanik Odak (Arka-Odak Askılama) ; Görüntüleme cihazının lensin odak noktası ile mekanik olarak hizalanmasıdır; en önemlisi zoom lenslerde görüntünün zoom aralığı boyunca odakta kalmasını sağlamaktır.

Etiket: - Mechanical Focus,Back-Focus Racking,Mekanik Odak,Arka Odak Askılama
MOD

Minimum Nesne Mesafesi ; Verilen bir lensin bir nesne üzerine odaklanabileceği en yakın mesafedir.

Etiket: - MOD,Minimum Object Distance,Minimum Nesne Mesafesi
Mounting Bracket

Montaj Aparatı

Etiket: - Mounting Bracket
Multi-Streaming

Çoklu Akış ; Cihazınızın iki veya daha fazla video akış tipinde, farklı özelliklerde, farklı kullanıcılara veya cihazlara yönelik outputlara sahip olmasıdır.

Etiket: - Multi-Streaming,Multistreaming,Multi Streaming
Mux

Çoklayıcı ; Bir taneden fazla analog kameranın tek bir ekran üzerinde görüntülenmesine izin veren bir cihazdır.

Etiket: - Mux,Multiplexer
NAT

Network Address Translation (NAT) bir metottur,IP adreslerinin bir gruptan diğer gruba, gönderimini yapar, son kullanıcılara açıktır.

Etiket: - NAT
Neutral Density

Nötr Yoğunluk; Görünebilen spektrum boyunca ışığı eşit olarak zayıflatan bir filtredir.

Etiket: - Neutral Density,N/D,Nötr Yoğunluk
NFPA 130
Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA), çeşitli ortamlar ve uygulamalar için bir dizi güvenlik kodu belirlemiştir. Sabit Kılavuz Yollu Geçiş ve Yolcu Raylı Sistemler Standardı olan NFPA 130, yer altı, yüzey ve yükseltilmiş sabit kızak geçişi ve yolcu raylı sistemleri için yangından korunma ve can güvenliği gereksinimleri sağlar. Bu aynı zamanda depolama tesislerini, tren yollarını, istasyonları, acil havalandırma sistemlerini ve iletişim ve kontrol sistemlerini de içerir.
NFPA 130'un amacı, bir yangın durumunda gerçekçi güvenlik dereceleri sağlamaktır. Bu, yolcuların güvenliğini içeren uygulamalar için çok önemlidir.
 
Noise

Gürültü ; Audio uygulamasından gelmektedir ve elektrik enerjisinin veya parazitin rastlantısal ani çıkışını ifade eder.

Etiket: - Noise
Onvif

onvif_logo

IP kamera açık platform standardı. Farklı marka cihazların ortak bir platformda birleştirmek için kurulmuştur.

Etiket: - onvif,ONVIF,
OSD

osd_logo

Menü Sistemi

Etiket: - OSD,osd