Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.
(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
BNC

British Naval Connector ; Koaksiyel kablo ile input/output portu arasında kullanılan, dişi veya erkek olan ve bağlantının konnektörün çeyrek bükülmesiyle tamamlandığı bir konnektördür.

Etiket: - BNC
Bridging

Köprüleme ; Yüksek empedanslı bir video hattının switch boyunca paralel olarak bir video kaynağına gitmesi durumunu gösteren bir terimdir.

Etiket: - Bridging,Köprüleme
Buffering Capacity

Ara Bellek Kapasitesi ; Bilgileri giriş kontrol sistemi veya kapı kontrol cihazının hafızaya alabilmesidir.

Etiket: - Buffering Capacity,Ara Bellek Kapasitesi
Burned In Image

İzi Kalan Görüntü ; Yanık izi olarak ta anılır.

Etiket: - Burned In Image
C-Mount

2/3" ve 1" lensler için standart montaj. 

Etiket: - C-Mount,C Mount
Camera Sensor

"Görüntü Yakalama Cihazı","Görüntü sensörü" veya "CCD" olarak bilinir.

Etiket: - Camera Sensor,Kamera Sensörü
Cat 5

Category 5 kablosunun kısaltmasıdır. Ayrıca, Ethernet kablosu olarak ta bilinir, bir IP network kamerasından (bazen analog) monitöre veri transferi yapar.

Etiket: - Cat 5,CAT5
CCD

‘’Charge-Coupled Device’’ (bit map imajlarının oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip cihaz)  terimini temsil eder.

Etiket: - CCD
CCIR

Video sinyali için Avrupa 625 çizgi standardıdır.

Etiket: - CCIR
Chroma Burst

Renk Patlaması ; Yatay senkronize akım darbesinden sonraki video sinyalinin kapsamına giren referans sinyalidir.

Etiket: - Chroma Burst
Chrominance

Renklilik ; video sistemlerinde görüntünün renk bilgisinin beraberindeki luma sinyalinden ayrı olarak iletilmesinde kullanılan sinyaldir.

Etiket: - Chrominance,Renklilik
CIF

Genellikle H.264 sıkıştırma ile kullanılan yaygın bir video çözünürlüğüdür.

Etiket: - CIF
CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (Tümler metal oksit yarıiletken) ; Bir CCD’ye benzer, ayrıca sinyale dönüştürmek için ışığı algılar.

Etiket: - CMOS
Codec

Bir kameranın video beslemesini sıkıştırıp/sıkışmayı açan bir cihazdır (bu nedenle codec olarak adlandırılır).

Etiket: - Codec,codec
Color Depth

Renk derinliği, bir bit işlemli görüntüde veya video çerçevesi arabelleğinde hem tek bir pikselin rengini belirtmekte kullanılan bit sayısıdır  hem de tek bir pikselin her bir renk bileşeni için kullanılan bit sayısıdır.

Etiket: - Color Depth,Renk Derinliği,Bit Derinliği