Terimler

İÇERİK

Daha çok ayrıntı çin "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Peak To Peak

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Peak To Peak

Tepeden tepeye ; Bir sinyalin en düşük negatif değerden, en yüksek pozitif değere kadar ölçülmesidir.

En yaygın şekli video sinyalinin tepeden tepeye 1 volt olarak belirlenmesiyle bulunduğu zamandır.

Etiket:: Peak To Peak