Terimler

İÇERİK

Daha çok ayrıntı çin "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Bits Per Second

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Bits Per Second

Programlamada bit oranı ; bir zaman biriminde işlenen veya iletilen bit miktarıdır. Saniye birim başındaki (bit/s veya bps) bit miktarı kullanılarak ölçülür

Sıklıkla bir SI ön eki ile birleşiktir, örneğin kilo (kbit/s veya kpbs), mega (Mbit/s veya Mbps), giga (Gbit/s veya Gbps) veya tera (Tbit/s veya Tbps).

Etiket:: Bits Per Second,bps,Saniyedeki Bit Miktarı