nvr-16kanal3
 
16 Kanal Nvr 
 

16 Kanal Nvr

NVR4216-16P-4KS2L
İndirim
35%

Dahua NVR4216-16P-4KS2/L NVR Kayıt Cihazı

Dahua NVR4216-16P-4KS2/L, 16 Kanal, 4K, 1U, 2 HDD, 16PoE,...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 639,00 $
Satış fiyatı: 415,35 $

NVR4216-4KS2L
İndirim
35%

Dahua NVR4216-4KS2/L NVR Kayıt Cihazı

Dahua NVR4216-4KS2/L, 16 Kanal, H.265, 8 MP, 1 HDMI, 1 VGA,...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 350,00 $
Satış fiyatı: 227,50 $

NVR4116HS-4KS2L
İndirim
35%

Dahua NVR4116HS-4KS2/L NVR Kayıt Cihazı

Dahua NVR4116HS-4KS2/L, 16 Kanal, 1U, 1 HDD,...

Çeşit fiyatı belirleyici :
Taban fiyatı: 270,00 $
Satış fiyatı: 175,50 $

Uniview NVR VP 31016E NVR Kayıt Cihazı

Uniview NVR VP 31016E, 16 Kanal, HDMI, VGA, ONVIF, P2P, 1...

Uniview NVR301 16X NVR Kayıt Cihazı

Uniview NVR301 16X, 16 Kanal, H.265, HDMI, VGA, ONVIF, 4K,...

Uniview NVR VP 3216 E NVR Kayıt Cihazı

Uniview NVR VP 3216 E, 16 Kanal, P2P, PoE, 2 SATA, RJ45,...

Uniview NVR VP 3416 E NVR Kayıt Cihazı

Uniview NVR VP 3416 E, 16 Kanal, 4 SATA, HDMI, VGA, People...

Sayfa 1 / 42