İÇERİK

SENSPLORER v3 İklim Algılama, Kontrol ve Veri Toplama Sistemi

Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıkılğında ilgili kişileri ve sistemleri uyaran bir gözlem ve uyarı sistemidir.

info_outline
 TOPTAN ALIM VE PROJE İNDİRİMİ İÇİN LÜTFEN TEKLİF ALIN

 sensdemoSensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıkılğında ilgili kişileri ve sistemleri uyaran bir gözlem ve uyarı sistemidir.  Her an sizin adınıza kritik noktaları kontrol edip sizi bilgilendirmeye hazır bir sisteme sahip olmak yaşanacak en büyük ayrıcalıktır.

Üzerinde , yerel ağ bağlantısı ve genişleme modülleri ile iletişimi sağlamaktadır.

 Sistem ana modül ve kendisine bağlanan ek sensörlerden oluşur.  

Herbir sensor için tanımlanmış eşik değerleri aşıldığındaysa ilgili kişileri E – MAIL ve SMS mesajları göndererek uyarır. Aynı zamanda da kuru kontak röleleri de tanımlanmış konumlara getirerek mekanik olarak alarm durumunu sağlar. Bu rölelere, siren, flaşör, acil durum lambaları işitsel ve görsel uyarı aygıtları bağlanabilmektedir.

Sensplorer modülü üzerindeki LCD ekrandan ölçülen değerler gözlenebilir, alarm ve TCP/IP ayarları yapılabilir.
 

Kontrolünü ve ölçümünü yaptığı noktalar..

1. Sıcaklık ölçümü

2. Bağıl nem ölçümü

3. Su taşması kontrolü

4. 3 faz ölçümü

5. Yangın panelinden bilgilendirme

6. Kapı açıldı bilgisi sunulması

7. Yedek klimayı devreye alma

8. Jeneratör, şebeke ve ups kontrolü

9. Hava kalitesi ölçümü

10.Duman dedektörü ile yangın kontrolü

Ana Modül Özellikleri...

1. Network üzerinden erişim.
2. Internet üzerinden erişim.
3. Ek sensörler ile çok nokta kontrolü.
4. UTP kablo ile kablo mesafesi 200 metreyi geçmemek kaydıyla 63 sensör bağlayabilme.
5. Her sensörü adresleyebilme ve farklı eşik değerler verebilme.
6. Eşik değerler aşıldığında SMS,E-MAIL ve SNMP trap ile bilgilendirme.
7. İstenilen zaman aralıklarında tüm sensörlerin değerlerinin geriye dönük raporlama.
8. Birden çok noktada kurulmuş olan Sensplorer sistemlerini tek bir yazılım üzerinden izleyebilme.

WEB Üzerinden Erişim...

Sensplorer, yerel ethernet ağına doğrudan bağlıdır. Cihaz üzerinde bir web sunucu yeralmaktadır. Cihaza bağlı tüm algılayıcıların değerleri herhangi bir web gezgini ile uzaktan izlenebilir. Bunun yanısıra bilgisayarda koşan Sensplorer Management Console yazılımı da tüm sensör değerlerini veritabanına kaydeder ve merkezi gözlem sağlar.

Herbir sensor için tanımlanmış eşik değerleri aşıldığında ilgili kişileri e-posta, SMS mesajları göndererek uyarır. Aynı zamanda, kuru kontak röleleri de tanımlanmış konumlara getirerek mekanik olarak alarm durumunu sağlar. Bu rölelere, siren, flaşör, acil durum lambaları işitsel ve görsel uyarı aygıtları bağlanabilmektedir.

Sensplorer modülü üzerindeki LCD ekrandan ölçülen değerler gözlenebilir, alarm ve TCP/IP ayarları yapılabilir. 

Kullanım Alanları...

1. Bilgi İşlem Merkezleri

2. Sunucu ve İletişim Ağı Sistem Odaları veya Kabinleri

3. Güvenlik Sistemleri Merkezleri veya Panoları

4. Elektrik Dağıtım Merkezleri veya Panoları

5. Labaratuvarlar

6. Müzeler

7. Kimyasal, Medikal veya Gıda depoları

 
Ek Sensörler...

1. Sıcaklık ve Nem Sensörü

2. Su Taşması Algılıyıcı Sensör

3. Kuru Kontak Sensörü

4. 3 Faz Sensörü

Modül Ayrıntıları :


SICAKLIK & NEM SENSÖR MODÜLÜ 

Sensplorer Sıcaklık & Nem Sensör MODÜLÜ, Üzerindeki 1 adet sıcaklık ve 1 adet bağıl nem sensörü ile bulunduğu ortamın sıcaklığını ve nem değerini ölçer ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP trap gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir 

  Sensplorer Sıcaklık Sensör MODÜLÜ üzerindeki sensor : 

  1 adet Sıcaklık Sensörü (0-60 ºC aralığında ±1 ºC hassasiyetle ölçüm yapar) 
  1 adet Bağıl Nem Sensörü (0-100 RH aralığında ±4 RH hassasiyetle ölçüm yapar) 

  Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.

 

SU BASKINI ALGILAMA MODÜLÜ 

Sensplorer Su Baskını Algılama MODÜLÜ, Üzerindeki 1 adet su baskını algılama sensörü ile bulunduğu ortamda sıvı veya su baskını olup olmadığın VAR/YOK şeklinde algılar ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP "trap" gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED’inin durumunu değiştirebilir.
 • Sensplorer Management Console yazılımına “LOG” verisi gönderebilir
Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC  portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
 
VIBRASYON ALGILAMA MODÜLÜ
 

Sensplorer Vibrasyon Algılama MODÜLÜ, Üzerindeki 1 adet vibrasyon algılama sensörü ile algılanan 3-mimension vibrason ivmesi değişikliğini algılar ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP "trap" gönderebilir
 •  E-mail gönderebilir
 •  SMS gönderebilir
 •  Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 •  Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 •  Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 •  Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir

  Sensplorer Vibrason Sensör MODÜLÜ üzerindeki sensor :

1 adet 3-dimension (X, Y ve Z yönlerinde ayrı ayrı) Accelerometer Sensörü (64 LSB/g @ 2g and @ 8g in 10-Bit Mode ±2g hassasiyetle ölçüm yapar)

Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
BAROMETRIK HAVA BASINCISENSOR MODÜLÜ
 

Sensplorer Barometrik Hava Basıncı Sensör MODÜLÜ, üzerindeki 1 adet hava basıncısensörü ile algılanan basıncı ölçer ve bu verinin statüsüne karar vererekatanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP"trap" gönderebilir
 •  E-mail gönderebilir
 •  SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyianında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunudeğiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,roleve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • SensplorerManagement Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir

  Sensplorer Barometrik Hava Basıncı Sensör MODÜLÜ üzerindeki sensor :

1 adet Barometrik Hava Basıncı Sensörü (15-115 kPA aralığında ±%3 hassasiyetleölçüm yapar)

Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modülüzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkışrölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C(common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portunayönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
 
HAVA AKIŞ HIZI SENSOR MODÜLÜ
 

Sensplorer Airflow Sensör MODÜLÜ, üzerindeki 1 adet airflow sensörü ilealgılanan hava akış hızını ölçer ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmışkurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP "trap"gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımınabilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunudeğiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,roleve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • SensplorerManagement Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir

  Sensplorer Hava Akış Hızı Sensör MODÜLÜ üzerindeki sensor :

1 adet Hava Akış Hızı Sensörü (various ranges up to 20 m/s ±%3 hassasiyetleölçüm yapar)

Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modülüzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkışrölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C(common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portunayönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
KURU KONTAK ALGILAMA MODÜLÜ
 

Sensplorer Barometrik Hava Basıncı Sensör MODÜLÜ, üzerindeki 2 adet izole kuru kontak algılama sensörü ile ON/OFF durumu algılanır ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP "trap" gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 •  Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir
Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir.Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
AC/DC RMS VOLTAJ & FREKANS SENSÖR MODÜLÜ
 

Sensplorer Sıcaklık & Nem Sensör MODÜLÜ, Üzerindeki 1 adet AC/DC RMS voltaj ve 1 adet AC freakans sensörü ile bağlı enerji hattının değerini ölçer ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP "trap" gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir

  Sensplorer Sıcaklık Sensör MODÜLÜ üzerindeki sensor :

1 adet AC/DC RMS Voltaj Sensörü (0-230V aralığında ±5 V hassasiyetle ölçüm yapar)
1 adet AC Frekans Sensörü (0-100Hz aralığında ±2 Hz hassasiyetle ölçüm yapar)
 
Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
MONOPHASE AC ENERGY ANALYZER MODÜLÜ
 

Sensplorer AC Energy Analyzer MODÜLÜ, üzerindeki sensor ile monophase AC enerji hattına bağlı yüklerin çektiği

 • Akım
 • Voltaj
 • Frekans
 • Tüketim (kVA cinsinden)
 • Aktif Tüketim (kwatt cinsinden)
 • Reaktif Tüketim (kVAR cinsinden)
 • Cos Ø ölçer ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,
 • SNMP "trap" gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir
Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir. Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
3-PHASE AC ENERGY ANALYZER MODÜLÜ
 

Sensplorer AC Energy Analyzer MODÜLÜ, üzerindeki sensor ile monophase AC enerji hattına bağlı yüklerin çektiği

 • Akım
 • Voltaj
 • Frekans
 • Tüketim (kVA cinsinden)
 • Aktif Tüketim (kwatt cinsinden)
 • Reaktif Tüketim (kVAR cinsinden)
 • Cos Ø ölçer ve bu verinin statüsüne karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,
 • SNMP "trap" gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir
 
Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir.Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir. Bu roleye max 220V ve 1A yük bağlanabilir.
 
 
DUMAN ALGILAMA MODÜLÜ
 

Sensplorer Duman Algılama MODÜLÜ, üzerindeki duman algılama sensörü ile dumanın algılanıp almadığına dair duruma gore karar vererek atanmış kurallar varsa işletir. Bu atanmış kurallar,

 • SNMP "trap" gönderebilir
 • E-mail gönderebilir
 • SMS gönderebilir
 • Sensplorer Management Console yazılımına bilgiyi anında gönderebilir
 • Modülün üzerindeki buzzer ve rolenin durumunu değiştirtebilir
 • Sensplorer Base Modül üzerindeki Buzzer,role ve Alrm LED'inin durumunu değiştirebilir.
 • Sensplorer Management Console yazılımına "LOG" verisi gönderebilir
 
Ayrıca sensor verisinin tanımlı aralıkların dışına çıkması durumunda modül üzerinde dahili Buzzer ile sesli uyarı da üretilir.Modül üzerinde 1 adet çıkış rölesi vardır .Rölenin 3 portu NO (normally open), NC (normall close) ve C (common) olup, atanmış kurallarla C portundan girilen NO veya NC portuna yönlendirilecektir.
 
Ürünlere ait yazılım ve dokümanlar için Destek sayfamıza göz atabilirsiniz.
İlgili marka dizini altında dosyalara ulaşabilirsiniz.