Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK :

Sitemizde satışı yapılmakta olan ürün ve cihazların kullanımı ile ilgili olarak ; uygunsuz kullanım hallerinde (tehdit, şantaj ve kişilik Haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak vs.) doğabilecek kanuni sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

Bu tür uygulamalar ile şahıslara yönelik kullanımların suç teşkil edebileceğini hatırlatırız. Bu tip uygulamalardan satıcı, satıcılar sorumlu tutulamazlar. Alıcı, siparişi ile birlikte bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin kaydedilmesini, izinsiz kullanılmasına ilişkin bilgidir. Kişisel hakların ihlal edilmesi halinde yürürlüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu'nun 135,136,137,138 ve 139'uncu maddelerinin tam metni:

 

Kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135.

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, irkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

 

MADDE 136. (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli hâller MADDE 137.

(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İslenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Verileri yok etmeme MADDE 138.

 

(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Şikâyet MADDE 139.

(1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

Ürün ve Hizmetlerimizi satın almakla işbu şartları kabul etmiş sayılırsınız. 

 


 

Özel Hayatın Korunmasına Dair Yaşar Salihpaşaoğlu'nun Kaleme Aldığı Makale

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uyarınca Özel Hayatın Kapsamı ve Korunması

Özel hayat ile ilgili olarak en çok dile getirilen şikâyet, bu kavramın tanımlanmasının zorluğuna ve kapsamının belirsizliğine ilişkindir. Birçok uluslararası ve ulusal belgede özel hayatın gizliliği hakkının tanınmasına rağmen tanımlanmaması bunun en açık göstergesidir.

17 3 8ggg1

Özel hayatın gizliliği hakkını tanıyan ama tanımlamayan uluslararası belgelerden biri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulayıcısı konumundaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de birçok kararında "Mahkeme, özel hayat kavramının tam olarak tanımlanmasının mümkün olduğu ya da böyle bir gayretin gerekli olduğu kanaatinde değildir." diyerek onu tanımlamaktan kaçınmıştır.

17 3 81.ggg

Bunun yerine verdiği kararlarla özel hayatın kapsamını belirlemiştir. Buna göre; kişinin adı, soyadı, cinsiyet kimliği, etnik kimliği, yaşam biçimi, görüntüsü, onur ve şöhreti, fiziksel ve psikolojik bütünlüğü, cinsel hayatı ve kişisel verileri özel hayata dâhil hususlar içinde yer alır.

17 3 81gg

 

 Devamı..