Çözümler

YANGIN ALARMI VE ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın Alarmı ve Algılama Sistemleri

Uzmanlık alanımız, portföyümüz ve teknolojimizle birlikte sizin için yeni fırsatlar sunuyoruz. Geleceğe yönelik düşünen ve sürdürülebilir çözümler sunabilme yeteneğimizle Rima tarafından tasarlanan yeni sistemlerle birlikte, güvenli bir yatırım yapmanızı sağlıyoruz. Bu sistemler, herhangi bir konumda güvenilir yangın algılama ve gelişmiş sesli alarm gibi özellikler sunarak gelecekte de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Modern alarm sistemleri

Akıllı Entegrasyon : Güvenlik teknolojileri, alarm sistemlerini biyometrik tanıma, yüz tanıma ve yapay zeka destekli analitiklerle entegre ederek iş yerlerindeki güvenliği artırmak için proaktif çözümler sunmaktadır

 

Uyarlanabilir Sistemler : Her işletmenin güvenlik ihtiyacı farklı olduğundan, yeni alarm sistemleri işletmenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir özelliklere sahiptir

 

Anında Reaksiyon ve İletişim : Güvenlik ihlali tespit edildiğinde sadece siren ve ışıklarla uyarı vermeyip aynı zamanda güvenlik personeline ve yerel kolluk kuvvetlerine otomatik bildirimler göndererek potansiyel tehdide anında reaksiyon gösterilmesine olanak tanımaktadır.

 

Yangın algılama sistemlerinin önemi

 

Yangın algılama sistemleri, bir yangının erken tespiti ve söndürülmesi için kritik öneme sahiptir. Yangınları erken tespit ederek, can ve mal kayıplarının önlenmesine yardımcı olurlar.

Yangın, hızlı bir şekilde yayılabilen ve büyük hasara neden olabilen bir felaket unsurudur. Yangınların erken tespiti ve söndürülmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi için hayati önem taşımaktadır. Yangın algılama sistemleri, yangınları erken tespit ederek bu kayıpları önlemeye yardımcı olur.

Yangın algılama sistemleri, aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • Erken tespit: Yangın algılama sistemleri, yangını erken tespit ederek güvenli tahliyeyi ve yangının yayılmasını önlemeyi kolaylaştırır. Yangın algılama sistemleri, yangın henüz küçükken tespit ederek, yangının büyümesini ve yayılmasını önleyerek can ve mal kayıplarını önlemeye yardımcı olur.

 

 • Güvenli tahliye: Yangın algılama sistemleri, binadakileri tehlikeye karşı uyararak güvenli tahliyeyi kolaylaştırır. Yangın algılama sistemleri, yangın alarmı vererek binadakileri yangın tehlikesine karşı uyararak güvenli tahliyeyi sağlamaya yardımcı olur.

 

 • Yangın kontrolü: Yangın algılama sistemleri, yangını erken tespit ederek hızlı müdahale ve kontrol altına alma olanağı sağlayarak hasar ve tahribat boyutunu en aza indirir. Yangın algılama sistemleri, yangın alarmı vererek acil durum ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağlayarak yangının kontrol altına alınmasına ve hasar ve tahribatın en aza indirilmesine yardımcı olur.

 

 • Hasar azaltma: Yangın algılama sistemleri, yangını erken tespit ederek büyük hasarların önlenmesine yardımcı olur. Bu, binalarda, ekipmanlarda ve envanterde maddi kayıpları azaltır.

Yangın algılama sistemleri, günümüzün modern binalarında ve işletmelerinde bulunması gereken önemli bir güvenlik önlemidir. Yangın algılama sistemleri, can ve mal kayıplarını önlemeye yardımcı olarak işletmelerin ve bireylerin güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

 

Yangının erken tespiti

 

 • Yangınların %90'ından fazlası, başlangıç aşamasında tespit edilirse kontrol altına alınabilir.

 

 • Yangın algılama sistemleri, yangının başlangıç aşamasında tespit ederek yangının büyümesini ve yayılmasını önleyebilir.

 

 • Yangın algılama sistemleri, yangın alarmı vererek binadakileri yangın tehlikesine karşı uyararak güvenli tahliyeyi sağlamaya yardımcı olabilir.

 

 • Yangın algılama sistemleri, yangının erken tespiti ve acil durum ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın hasarının ve tahribatının en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

 

Yangın algılama sistemlerinin faydaları

 

 • Erken tespit: Yangın algılama sistemleri, yangını erken tespit ederek güvenli tahliyeyi ve yangının yayılmasını önlemeyi kolaylaştırır.

 

 • Güvenli tahliye: Yangın algılama sistemleri, binadakileri tehlikeye karşı uyararak güvenli tahliyeyi kolaylaştırır.

 

 • Yangın kontrolü: Yangın algılama sistemleri, yangını erken tespit ederek hızlı müdahale ve kontrol altına alma olanağı sağlayarak hasar ve tahribat boyutunu en aza indirir.

 

 • Hasar azaltma: Yangın algılama sistemleri, yangını erken tespit ederek büyük hasarların önlenmesine yardımcı olur. Bu, binalarda, ekipmanlarda ve envanterde maddi kayıpları azaltır.
 

Yangın algılama sistemlerinin çeşitleri

 Yangin sistemi genel bakis

 

Yangın algılama sistemleri, yangınları algılamak için çeşitli teknolojiler kullanır. Her sistem türünün kendine özgü güçlü yönleri ve uygulamaları vardır. Yangın algılama sistemlerinin bazı yaygın türleri şunlardır:

 • Duman algılama sistemleri: Bu sistemler, genellikle yangının erken bir göstergesi olan dumanın varlığını algılar. Havadaki duman parçacıklarını tespit etmek için sensörler içeren duman dedektörleri kullanırlar. Duman algılandığında dedektörler, binadakileri uyarmak için bir alarm tetikler.

 

 • Isı algılama sistemleri: Isı algılama sistemleri, bir yangının işareti olabilecek anormal sıcaklık artışlarını algılar. Sıcaklık değişimlerini ölçmek için sensörler içeren ısı dedektörleri kullanırlar. Belirli bir sıcaklık eşiğine ulaşıldığında dedektörler alarmı tetikler.

 

 • Alev algılama sistemleri: Alev algılama sistemleri, yangının açık işareti olan alevlerin veya titreyen ışığın varlığını algılar. Alevlerin yaydığı kızılötesi radyasyonu tespit etmek için sensörler içeren alev dedektörleri kullanırlar. Bir alev algılandığında dedektörler bir alarm tetikler.

 

 • Gaz algılama sistemleri: Gaz algılama sistemleri, yangın veya diğer tehlikeli durumların göstergesi olabilecek karbon monoksit ve doğal gaz gibi tehlikeli gazların varlığını algılar. Belirli gazların varlığını tespit etmek için sensörler içeren gaz dedektörleri kullanırlar. Belirli bir gaz konsantrasyonu eşiğine ulaşıldığında dedektörler bir alarmı tetikler.

 

  • Kombine algılama sistemleri: Kombine algılama sistemleri, kapsamlı yangın koruması sağlamak için farklı algılama teknolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Duman dedektörleri, ısı dedektörleri, alev dedektörleri, kameralar ve gaz dedektörlerini içerebilirler. Bu sistemler, birden fazla algılama yöntemini birleştirerek yangın algılamanın güvenilirliğini ve doğruluğunu artırabilir.
 

Fiber-optik sıcaklık algılama, bir bina veya tesisin belirli noktalarında sıcaklık değişimlerini algılamak için kullanılan bir yangın algılama yöntemidir. Fiber optik kablo, sıcaklık değişimlerine duyarlı bir sensör ile donatılmıştır. Sensör, sıcaklık değişimlerine bağlı olarak optik sinyal üretir. Bu sinyaller, bir kontrol paneli tarafından işlenerek yangın alarmı verilebilir.

Fiber-optik sıcaklık algılama

Fiber-optik sıcaklık algılama sistemleri, yangın güvenliğinin önemli bir bileşenidir. Uzun mesafelerde hassas ve güvenilir bir şekilde yangın algılaması yapabilme özelliği ile, özellikle büyük ve karmaşık yapılarda tercih edilmektedir.

 

 • Uzun mesafelerde algılama yapılabilir. Fiber optik kablo, uzun mesafelerde sinyal iletimi için idealdir. Bu sayede, geniş alanlarda yangın algılama yapılabilir.

 

 • Hassastır. Fiber optik sensörler, küçük sıcaklık değişimlerini bile algılayabilir. Bu sayede, erken yangın tespiti yapılabilir.

 

 • Güvenilirdir. Fiber optik kablolar, korozyona ve manyetik etkilere karşı dayanıklıdır. Bu sayede, uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabilirler.

 

Fiber-optik sıcaklık algılama, aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:

 • Binalar ve tesisler

 

 • Endüstriyel tesisler

 

 • Üretim hatları

 

 • Enerji santralleri

 

 • Havacılık ve ulaşım

 

Fiber-optik sıcaklık algılama sistemleri, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • Sensör: Sıcaklık değişimlerine duyarlı bir sensör.

 

 • Kablo: Sensörü kontrol paneline bağlayan fiber optik kablo.

 

 • Kontrol paneli: Sensörden gelen sinyalleri işleyen ve yangın alarmı veren kontrol paneli.

 

Uyarı Sistemleri

Gelişmiş sesli alarm (EVA), yangın algılama sistemlerinin bir bileşenidir. Yangın alarmı vererek binadakileri yangın tehlikesine karşı uyarmayı amaçlar. EVA sistemleri, geleneksel sesli alarm sistemlerinden daha gelişmiş özelliklere sahiptir.

EVA sistemlerinin başlıca özellikleri şunlardır:

   • Daha net ve anlaşılır ses: EVA sistemleri, geleneksel sesli alarm sistemlerinden daha yüksek ses seviyesi ve daha net bir ses kalitesine sahiptir. Bu, özellikle gürültülü ortamlarda yangın alarmının daha kolay duyulmasını sağlar.
   • Daha kişiselleştirilmiş uyarılar: EVA sistemleri, yangının konumuna ve şiddetine göre farklı uyarılar verebilir. Bu, binadakileri yangın tehlikesine karşı daha etkili bir şekilde uyarmaya yardımcı olur.
   • Daha fazla bilgi içeren uyarılar: EVA sistemleri, yangının konumu, şiddeti ve muhtemel yayılma yönü gibi bilgiler içeren uyarılar verebilir. Bu, acil durum ekiplerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesini sağlar.

EVA sistemleri, özellikle aşağıdaki durumlarda faydalı olabilir:

   • Gürültü seviyesi yüksek olan ortamlar: EVA sistemleri, geleneksel sesli alarm sistemlerinden daha yüksek ses seviyesi ve daha net bir ses kalitesine sahip olduğundan, gürültülü ortamlarda yangın alarmının daha kolay duyulmasını sağlar.
   • Çok katlı binalar: EVA sistemleri, yangının konumuna ve şiddetine göre farklı uyarılar verebildiğinden, çok katlı binalarda yangın tehlikesine karşı daha etkili bir şekilde uyarmaya yardımcı olur.
   • Özellikle hassas tesisler: EVA sistemleri, yangının konumu, şiddeti ve muhtemel yayılma yönü gibi bilgiler içeren uyarılar verebildiğinden, özellikle hassas tesislerde yangın tehlikesine karşı daha etkin bir şekilde uyarmaya yardımcı olur.

EVA sistemleri, yangın güvenliğinin önemli bir bileşenidir. Gelişmiş özellikleri sayesinde, geleneksel sesli alarm sistemlerinden daha etkili bir şekilde yangın tehlikesine karşı uyarıda bulunabilirler.

 

Kombine çözümler

Temel yangın algılama sistemleri ürünlerimizle birlikte, ihtiyaca göre yüksek hassasiyete sahip aktif duman algılama cihazları, aktif gaz algılama cihazları, motorlu ve motorsuz ışın tipi duman dedektörleri, gaz algılama ve kontrol üniteleri, SCADA ve bina yönetim sistemi ara yüz üniteleri, fiber-optik sıcaklık algılama üniteleri ve benzeri algılama ve kontrol donanımını sunuyoruz.

Yangın Alarmı ve Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemlerinin tasarımı ve kurulumu

Yangın Alarmı ve Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemlerinin bakımı ve onarımı

Yangın Alarmı ve Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemlerinin test edilmesi ve belgelendirilmesi
 

Başlıca Üreticiler 

Marka Ülke Ürün Yelpazesi Özellikler
Bosch Almanya Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Siemens Almanya Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Honeywell ABD Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Johnson Controls ABD Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
United Technologies ABD Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Eaton ABD Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
ABB İsviçre Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Schneider Electric Fransa Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Tyco ABD Geniş Kurulum, bakım, onarım, performans izleme, uzaktan kontrol
Nohmi Bosai Japonya Orta Kurulum, bakım, onarım
Hochiki Japonya Orta Kurulum, bakım, onarım
Sprinkletronics ABD Orta Kurulum, bakım, onarım
Ansul ABD Orta Kurulum, bakım, onarım
Protec Fire Systems ABD Orta Kurulum, bakım, onarım
United Technologies Electronic Security ABD Orta Kurulum, bakım, onarım
Teledyne Fire Protection ABD Orta Kurulum, bakım, onarım
MSA Safety ABD Orta Kurulum, bakım, onarım