Çözümler

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)

IoT (Internet of Things), internet üzerinden diğer cihaz ve sistemlerle veri bağlantısı ve paylaşımı amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesnelerin ağını açıklar.

IoT, hem günlük yaşamı kolaylaştıran hem de kurumsal, üretim ve endüstriyel alanlarda şirketlere çeşitli faydalar sağlayan uygulamalara sahiptir. Örneğin, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, akıllı tarım, akıllı enerji, akıllı fabrikalar gibi alanlarda IoT kullanılmaktadır.

 

IoT, web özellikli akıllı cihazlar aracılığıyla veri toplama, gönderme ve işleme yeteneğine sahiptir. Söz konusu akıllı cihazlar topladıkları verileri ağ geçitleri aracılığıyla ileterek bulut sistemlerine veya diğer uç cihazlara bağlanarak paylaşır. IoT cihazları ilgili diğer cihazlarla iletişim kurarak insan müdahalesi olmadan işlevlerini gerçekleştirir.

 

IoT, çeşitli teknolojilerin bir araya gelmesiyle mümkün hale gelmiştir. Bu teknolojiler arasında düşük maliyetli, güçlü sensörler, ağ protokolleri, bulut bilişim platformları, makine öğrenimi ve analitik, etkileşim yapay zekâsı gibi alanlar sayılabilir.

 

IoT, veri odaklı bir teknolojidir. IoT cihazları tarafından üretilen veriler, işletmelerin ve tüketicilerin daha iyi kararlar almasına, iş süreçlerini optimize etmesine, müşteri deneyimini iyileştirmesine, yeni gelir modelleri yaratmasına, maliyetleri azaltmasına, verimliliği artırmasına, kaliteyi yükseltmesine, rekabet avantajı sağlamasına ve inovasyon yapmasına olanak tanır.

 

IoT, fiziksel nesneler, düşük maliyetli hesaplama, bulut, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler aracılığıyla verileri minimum insan müdahalesiyle paylaşabilir ve toplayabilir. Dijital sistemler, bu hiper bağlantılı dünyada bağlantılı nesneler arasındaki her etkileşimi kaydedebilir, izleyebilir ve ayarlayabilir.

 

IoT, hızla büyüyen bir pazardır. Bugün 7 milyardan fazla bağlantılı IoT cihazı ile uzmanlar bu sayının 2025 yılına kadar 22 milyara ulaşmasını bekliyor. IoT’nin küresel ekonomiye katkısı da önemlidir. 2019 yılında 1,7 trilyon dolar olan IoT pazarının 2025 yılında 6,4 trilyon dolara ulaşması öngörülmektedir.

IoT, farklı sektörlerde farklı uygulamalara sahiptir. Örneğin, Akıllı şehirler, şehirdeki altyapı, ulaşım, aydınlatma, atık yönetimi, güvenlik, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin internete bağlanarak verimli, sürdürülebilir, çevreci ve yaşanabilir hale getirilmesini sağlar.

 

Akıllı ulaşım, ulaşım araçlarının, yolların, trafik ışıklarının, park yerlerinin internete bağlanarak trafik akışının iyileştirilmesini, güvenliğin artırılmasını, yakıt tasarrufu sağlanmasını, emisyonların azaltılmasını sağlar. Akıllı sağlık, sağlık cihazlarının, giyilebilir teknolojilerin, hastane ekipmanlarının internete bağlanarak hastaların, doktorların ve sağlık kuruluşlarının sağlık durumunu izlemesini, teşhis ve tedavi süreçlerini iyileştirmesini, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmasını sağlar.

 

Akıllı tarım, tarım araçlarının, sulama sistemlerinin, toprak ve hava sensörlerinin internete bağlanarak tarım üretiminin artırılmasını, verimliliğin yükseltilmesini, maliyetlerin azaltılmasını, kalitenin iyileştirilmesini, çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar.

 

Akıllı enerji, enerji üretim, iletim, dağıtım ve tüketim sistemlerinin internete bağlanarak enerji verimliliğinin artırılmasını, kayıp ve kaçağın azaltılmasını, talep yönetiminin iyileştirilmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu, karbon ayak izinin azaltılmasını sağlar.

 

Akıllı fabrikalar, üretim makinalarının, robotların, sensörlerin, RFID etiketlerinin internete bağlanarak üretim süreçlerinin optimize edilmesini, kalitenin artırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını, verimliliğin yükseltilmesini, esnekliğin sağlanmasını, bakımın iyileştirilmesini sağlar.

 

Nesnelerin İnterneti konusunda proje desteği alın

İlgilendiğiniz sektör ve IoT uygulamaları hakkında müşteri temsilcimizden destek alabilirsiniz.
iletişim

 

GELİŞİM  

IoT, 2000’li yıllarda gelişmeye başlayan bir teknolojidir. Bu yıllarda, sensörler, ağ protokolleri, bulut bilişim, büyük veri, analitik, makine öğrenimi, yapay zeka gibi teknolojilerin gelişimi, IoT’nin mümkün hale gelmesini sağladı. Ayrıca, akıllı telefonların, tabletlerin, giyilebilir teknolojilerin, akıllı saatlerin, akıllı bilekliklerin, akıllı gözlüklerin gibi cihazların yaygınlaşması, IoT’nin kullanımını artırdı.

 

IoT, 2010’lu yıllarda patlama yapan bir teknolojidir. Bu yıllarda, IoT cihazlarının sayısı, internet kullanıcılarının sayısını geçti. IoT, farklı sektörlerde farklı uygulamalara sahip oldu. Örneğin, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, akıllı tarım, akıllı enerji, akıllı fabrikalar gibi alanlarda IoT çözümleri geliştirildi. IoT, küresel ekonomiye önemli bir katkı sağladı. IoT, işletmelerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, davranışlarını değiştirdi.

 

IoT, 2020’li yıllarda devrim yaratacak bir teknolojidir. Bu yıllarda, IoT cihazlarının sayısı, 10 milyardan 22 milyara ulaşacak. IoT, 5G, yapay zeka, blok zinciri, nesnelerin interneti, sınır bilişim, nöromorfik bilişim, kuantum bilişim gibi teknolojilerle birlikte çalışacak. IoT, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, akıllı tarım, akıllı enerji, akıllı fabrikalar gibi alanlarda daha gelişmiş, daha verimli, daha sürdürülebilir, daha güvenli, daha kişiselleştirilmiş çözümler sunacak. IoT, küresel ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak. IoT, işletmelerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, davranışlarını daha fazla değiştirecek.

 

 

 

BİLEŞENLER

IoT, farklı bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler: sensörler, ağ geçitleri, bulut, analitik, uygulamalar, kullanıcı ara yüzleri ve güvenlik. Sensörler, fiziksel ortamdaki değişkenleri (sıcaklık, nem, basınç, hareket, ses, ışık, vb.) algılayarak elektrik sinyallerine dönüştüren cihazlardır. Ağ geçitleri, sensörler tarafından üretilen elektrik sinyallerini internete uygun veri paketlerine dönüştüren ve ağa bağlayan cihazlardır. Ağ geçitleri, farklı ağ protokolleri (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, 5G, vb.) arasında iletişim kurulmasını sağlar.

 

Bulut, IoT cihazları tarafından üretilen büyük miktarda veriyi saklamak, analiz etmek, yedeklemek, sıkıştırmak, şifrelemek, geri yüklemek gibi işlemleri yapmak için kullanılır.

 

Analitik, IoT cihazları tarafından üretilen verileri anlamlı bilgilere dönüştüren bir süreçtir. Analitik, verileri toplamak, temizlemek, düzenlemek, görselleştirmek, modellemek, yorumlamak, raporlamak gibi işlemleri yapar. Analitik, makine öğrenimi, yapay zekâ, istatistik, optimizasyon gibi teknikleri kullanır.

 

Uygulamalar, IoT cihazları tarafından üretilen verileri kullanarak belirli bir amaç için işlev gören yazılımlardır. Uygulamalar, IoT cihazlarının kontrolünü, izlenmesini, yönetimini, olay yönetimini, akıllı video analizini, raporlamayı, senaryo oluşturmayı, kullanıcı yönetimi gibi işlemleri yapar.

 

Kullanıcı ara yüzleri, IoT cihazları ve uygulamaları ile kullanıcılar arasında etkileşimi sağlayan araçlardır. Kullanıcı ara yüzleri, web tabanlı, mobil, masaüstü, giyilebilir, sesli, dokunmatik, hareketli gibi farklı tiplerde olabilir. Kullanıcı ara yüzleri, kullanıcıların IoT cihazlarını ve uygulamalarını kolayca kullanmasını, verileri görüntülemesini, ayarlarını değiştirmesini, komutlarını vermesini sağlar.

 

Güvenlik, IoT cihazları, uygulamaları ve verilerinin yetkisiz erişim, saldırı, zarar, kayıp, hırsızlık, değiştirilme gibi tehditlere karşı korunmasını sağlayan bir unsurdur. Güvenlik, şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme, güvenlik duvarı, antivirüs, güncelleme, yedekleme gibi teknikleri kullanır.

 

 

 

UYGULAMA ALANLARI

Akıllı evler, evdeki nesnelerin internete bağlanarak uzaktan kontrol edilmesini, enerji tasarrufu sağlanmasını, güvenlik artırılmasını, konfor sağlanmasını ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlar. Örneğin, akıllı termostatlar, evin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar. Akıllı kapı kilitleri, evin güvenliğini artırarak uzaktan kilit açma, kilit kapama, misafir izleme, alarm kurma gibi işlemleri yapar.

 

Akıllı ışıklar, evin aydınlatmasını otomatik olarak ayarlayarak konfor sağlar. Akıllı mutfak gereçleri, evin yemek pişirme, kahve yapma, buzdolabı yönetme gibi işlemleri kolaylaştırır. Akıllı eğlence sistemleri, evin müzik dinleme, film izleme, oyun oynama gibi işlemleri keyiflendirir.

 

Akıllı şehirler, şehirdeki altyapı, ulaşım, aydınlatma, atık yönetimi, güvenlik, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin internete bağlanarak verimli, sürdürülebilir, çevreci ve yaşanabilir hale getirilmesini sağlar. Örneğin, akıllı park yerleri, şehirdeki boş park yerlerini göstererek trafik akışını iyileştirir.

 

Akıllı çöp kutuları, şehirdeki çöp miktarını izleyerek atık yönetimini optimize eder. Akıllı sokak lambaları, şehirdeki aydınlatmayı otomatik olarak ayarlayarak enerji tasarrufu sağlar. Akıllı güvenlik kameraları, şehirdeki suç oranını azaltarak güvenlik artırır. Akıllı sağlık cihazları, şehirdeki sağlık durumunu izleyerek sağlık hizmetlerini iyileştirir. Akıllı eğitim sistemleri, şehirdeki eğitim kalitesini artırarak eğitim hizmetlerini geliştirir.

 

Akıllı ulaşım, ulaşım araçlarının, yolların, trafik ışıklarının, park yerlerinin internete bağlanarak trafik akışının iyileştirilmesini, güvenliğin artırılmasını, yakıt tasarrufu sağlanmasını, emisyonların azaltılmasını sağlar. Örneğin, Akıllı araçlar, araç içi sensörler, kameralar, GPS, internet bağlantısı sayesinde sürücüsüz, otonom, paylaşımlı, elektrikli, bağlantılı, güvenli, verimli, konforlu bir ulaşım deneyimi sunar.

 

Akıllı araçlar, diğer araçlar, yollar, trafik ışıkları, park yerleri ile iletişim kurarak trafik durumunu, hava durumunu, yol durumunu, yakın tehlikeleri, boş park yerlerini, en kısa rotayı, yakıt tüketimini, araç durumunu izler ve ayarlar.

 

Akıllı yollar, yoldaki sensörler, kameralar, LED ışıklar, internet bağlantısı sayesinde trafik akışını, hava durumunu, yol durumunu, yakın tehlikeleri, boş park yerlerini, en kısa rotayı, emisyon seviyesini izler ve ayarlar. Akıllı yollar, araçlar, trafik ışıkları, park yerleri ile iletişim kurarak trafik yönetimini, güvenliği, verimliliği, çevreciliği artırır.

 

Akıllı trafik ışıkları, ışıklardaki sensörler, kameralar, internet bağlantısı sayesinde trafik akışını, hava durumunu, yol durumunu, yakın tehlikeleri, boş park yerlerini, en kısa rotayı, emisyon seviyesini izler ve ayarlar. Akıllı trafik ışıkları, araçlar, yollar, park yerleri ile iletişim kurarak trafik yönetimini, güvenliği, verimliliği, çevreciliği artırır.

 

Akıllı park yerleri, park yerlerindeki sensörler, kameralar, internet bağlantısı sayesinde boş park yerlerini, park ücretlerini, park sürelerini, park ihlallerini izler ve ayarlar. Akıllı park yerleri, araçlar, yollar, trafik ışıkları ile iletişim kurarak park yönetimini, güvenliği, verimliliği, çevreciliği artırır.

 

Akıllı sağlık, sağlık cihazlarının, giyilebilir teknolojilerin, hastane ekipmanlarının internete bağlanarak hastaların, doktorların ve sağlık kuruluşlarının sağlık durumunu izlemesini, teşhis ve tedavi süreçlerini iyileştirmesini, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmasını sağlar. Örneğin, akıllı bantlar, hastaların nabız, tansiyon, kan şekeri, oksijen seviyesi, vücut ısısı gibi sağlık parametrelerini sürekli olarak ölçerek doktorlara ve hastalara bildirir. Akıllı haplar, hastaların ilaç alımını takip ederek dozajı, zamanlamayı, etkileşimi, yan etkileri kontrol eder.

 

Akıllı implantlar, hastaların organ, doku, kemik gibi vücut parçalarının fonksiyonlarını destekleyerek iyileşmeyi hızlandırır. Akıllı stetoskoplar, hastaların kalp, akciğer, karın gibi organ seslerini kaydederek teşhisi kolaylaştırır. Akıllı yataklar, hastaların uyku kalitesini, uyku pozisyonunu, uyku süresini, uyku evrelerini izleyerek konforu ve sağlığı artırır.

 

Akıllı tarım, tarım araçlarının, sulama sistemlerinin, toprak ve hava sensörlerinin internete bağlanarak tarım üretiminin artırılmasını, verimliliğin yükseltilmesini, maliyetlerin azaltılmasını, kalitenin iyileştirilmesini, çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar. Örneğin, akıllı traktörler, tarlaların haritasını çıkararak ekim, dikim, hasat, gübreleme, ilaçlama gibi işlemleri otomatik olarak yapar.

 

Akıllı sulama sistemleri, toprak ve hava sensörlerinden aldığı verilerle bitkilerin su ihtiyacını belirleyerek sulama zamanını, miktarını ve yöntemini ayarlar. Akıllı sera sistemleri, sera içindeki sıcaklık, nem, ışık, CO2 seviyesi gibi parametreleri izleyerek bitkilerin büyüme koşullarını optimize eder. Akıllı hayvancılık sistemleri, hayvanların sağlık durumunu, beslenme durumunu, hareket durumunu, konum durumunu izleyerek hayvan refahını ve verimliliğini artırır.

 

Akıllı enerji, enerji üretim, iletim, dağıtım ve tüketim sistemlerinin internete bağlanarak enerji verimliliğinin artırılmasını, kayıp ve kaçağın azaltılmasını, talep yönetiminin iyileştirilmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu, karbon ayak izinin azaltılmasını sağlar. Örneğin, akıllı sayaçlar, enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak ölçerek faturalandırma, analiz, raporlama, tasarruf, kontrol gibi işlemleri yapar. Akıllı şebekeler, enerji üretim, iletim, dağıtım ve tüketim sistemlerini birbirine bağlayarak enerji akışını, kalitesini, güvenliğini, güvenilirliğini, esnekliğini izler ve ayarlar.

 

Akıllı binalar, bina içindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi sistemleri internete bağlayarak enerji tüketimini, konforu, güvenliği, verimliliği izler ve ayarlar. Akıllı mikro şebekeler, yenilenebilir enerji kaynakları, depolama sistemleri, yük yönetimi sistemleri, akıllı sayaçlar, akıllı binalar gibi bileşenleri internete bağlayarak yerel enerji üretimini, dağıtımını, tüketimini, paylaşımını izler ve ayarlar.

 

Akıllı fabrikalar, üretim makinalarının, robotların, sensörlerin, RFID etiketlerinin internete bağlanarak üretim süreçlerinin optimize edilmesini, kalitenin artırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını, verimliliğin yükseltilmesini, esnekliğin sağlanmasını, bakımın iyileştirilmesini sağlar. Örneğin, akıllı makinalar, üretim sürecini otomatik olarak yöneterek ürün tasarımı, ürün geliştirme, ürün testi, ürün kalite kontrolü gibi işlemleri yapar. Akıllı robotlar, insan iş gücünü destekleyerek üretim hızını, hassasiyetini, güvenliğini, verimliliğini artırır.

 

Akıllı sensörler, üretim ortamındaki sıcaklık, nem, basınç, titreşim, ses, ışık gibi parametreleri ölçerek üretim kalitesini, güvenliğini, verimliliğini izler ve ayarlar. Akıllı RFID etiketler, üretim malzemelerinin, yarı mamullerin, mamullerin konumunu, durumunu, hareketini takip ederek üretim lojistiğini, envanter yönetimini, tedarik zinciri yönetimini iyileştirir.

 

 

 GELECEK

IoT, yapay zekâ ile birlikte çalışarak daha akıllı, daha öğrenen, daha etkileşimli, daha öngörücü, daha kişiselleştirilmiş çözümler sunar. Yapay zekâ, IoT cihazları tarafından üretilen verileri analiz ederek, örüntüleri, ilişkileri, eğilimleri, anlamları çıkarır. Yapay zekâ, IoT cihazlarının davranışlarını, işlevlerini, performanslarını, tercihlerini, ihtiyaçlarını öğrenir.

 

Yapay zekâ, IoT cihazları ile insanlar arasında doğal, sezgisel, duyarlı bir etkileşim sağlar. Yapay zekâ, IoT cihazları için gelecekteki durumları, olayları, sonuçları, riskleri, fırsatları öngörür. Yapay zekâ, IoT cihazları için en uygun, en verimli, en faydalı, en kişisel kararları, eylemleri, önerileri, çözümleri sunar.

 

IoT, blok zinciri ile birlikte çalışarak daha güvenli, daha şeffaf, daha izlenebilir, daha hesap verebilir, daha demokratik çözümler sunar. Blok zinciri, IoT cihazları tarafından üretilen verileri dağıtık, merkezi olmayan, kriptografik, değiştirilemez bir veri tabanında saklar.

 

Blok zinciri, IoT cihazları arasında güvenli, doğrulanmış, izlenebilir, denetlenebilir bir veri paylaşımı sağlar. Blok zinciri, IoT cihazları için akıllı sözleşmeler, akıllı ödemeler, akıllı kimlikler, akıllı izinler gibi otomatik, bağımsız, şartlı işlemler yapar. Blok zinciri, IoT cihazları için katılımcı, eşit, adil, açık, demokratik bir yönetim modeli sunar.

 

IoT, sınır bilişim ile çalışarak daha hızlı, daha verimli, daha esnek, daha özerk, daha yerel çözümler sunar. Sınır bilişim, IoT cihazları tarafından üretilen verileri buluta göndermeden önce uç cihazlarda veya ağ geçitlerinde işler. Sınır bilişim, IoT cihazları için gecikme süresini, bant genişliği tüketimini, bağlantı bağımlılığını, veri güvenliğini azaltır. Sınır bilişim, IoT cihazları için işlem hızını, verimliliği, esnekliği, özerkliği, yerellik artırır. Sınır bilişim, IoT cihazları için gerçek zamanlı, acil, kritik, özel, kişisel işlemler yapar.

 

DEZAVANTAJLAR

IoT, pek çok avantaj sağlamasına rağmen, yanlış uygulandığında bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlar arasında güvenlik, gizlilik, standardizasyon, uyumluluk, karmaşıklık, maliyet, enerji tüketimi, güvenilirlik, sürdürülebilirlik gibi konular sayılabilir.

 

IoT cihazları, uygulamaları ve verileri, siber saldırılara, veri ihlallerine, casusluğa, manipülasyona, hatalara, arızalara, bozulmalara, çevresel etkilere karşı savunmasız olabilir. IoT, farklı üreticiler, protokoller, platformlar, uygulamalar arasında uyumlu ve standart bir çalışma sağlamakta zorlanabilir. IoT, kurulum, bakım, güncelleme, yedekleme, onarım gibi işlemleri gerektiren karmaşık bir sistemdir.

 

IoT, cihaz, donanım, yazılım, ağ, bulut, analitik, uygulama gibi bileşenlerin maliyeti yüksek olabilir. IoT, sensörler, ağ geçitleri, cihazlar, bulut, analitik gibi bileşenlerin enerji tüketimi yüksek olabilir. IoT, cihaz, ağ, bulut, analitik, uygulama gibi bileşenlerin güvenilirliği düşük olabilir. IoT, cihaz, donanım, yazılım, ağ, bulut, analitik, uygulama gibi bileşenlerin sürdürülebilirliği doğru yapılandırılmadığında düşük olabilir.