Güvenlik Sistemleri Hakkında

KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ'NİN YILDIRIM ÇARPMALARINDAN KORUNMASI

KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ'NİN YILDIRIM ÇARPMALARINDAN KORUNMASI

Güvenlik kamera sistemlerini yıldırım çarpmalarının yıkıcı etkilerine karşı koruma kılavuzu.

Video takip sistemleri yüksek voltajlara karşı çok hassastırlar ve bundan dolayı bir yıldırım çarpması yalnızca dış mekanlarda ki cihazlarda değil, ayrıca transmisyon ekipmanında da onarımı mümkün olmayan hasarlar açar.

 Tipik bir takip sistemi üç parçaya bölünür:

  •  Kameralar (dış mekan)
  •  Transmisyon
  •  Kontrol

Kontrol ekipmanları normalde iç mekanlara yerleştirilirler (iç mekan kameraları da dâhil) ve bina tarafından korunduklarından bir yıldırım çarpması ihtimali oldukça düşüktür. Dış mekân kameraları ve transmisyon ekipmanı takip sisteminin en önemli parçalarıdır ve yıldırımlara karşı çok büyük risk altındadırlar. Bu cihazlar bir kez zarar gördüğünde bütün kamera güvenlik sistemi çalışmayacaktır ve eğer sistem geniş bir alana yayılıyorsa onarım maliyeti çok büyük olabilir. 

Bu tip yıkıcı arızalar ve bağlantılı maliyetleri kamera takip sisteminin bütün parçalarını yıldırım çarpmalarına karşı koruma desteği sağlanarak önlenebilmektedir. Bu makale güvenlik yöneticileri ve operasyon personeline dış mekan kameraları ve transmisyon ekipmanlarını yıldırım çarpmalarından korumak için kılavuz desteği sağlar.

 yildirim-kamera

Üç Tip Yıldırım Vardır:

Direk yıldırım: Açıkhava'daki kamera ve/veya kabloya direk yıldırım düşmesi yüksek akımın (voltaj değil) sonucu olarak genellikle ciddi hasara yol açar. Bu durumda yıldırım her zaman en yüksek noktaya çarpar. Paratonerler çalışırlar, çünkü en yüksek noktaya yerleştirilmişlerdir ve yıldırımı ekipmandan uzak bir yere taşırlar. 

Yıldırım endüksiyonu:

Takip ekipmanlarındaki yıldırım hasarlarının %80'inden sorumludur, yıldırım endüksiyonu (ikincil yıldırım) yıldırımın çarpma noktasının yakınındaki nesneleri etkiler, fakat direk çarpmaz. Yıldırım bir nesneyi çarptığı zaman, nesnelerin etrafında güçlü bir geçici elektromanyetik alan ortaya çıkar, bu takip ekipmanlarının ve kabloların etrafında yüksek akıma ve ciddi hasara neden olur. 

Potansiyel topraktan çarpma: Yıldırım toprağa indiğinde, toprağa temas ettiği noktayı çevreleyen alan geçici bir yüksek voltaja maruz kalır. Bir paratonerin toprak bağlantısına yakın yerleştirilen takip ekipmanı yıldırımın potansiyel topraktan çarpmasına karşı ciddi risk altındadır.

Ekipmanın Direk Yıldırım Çarpmasından Korunması

paratoner

 

 

Kameralar, özellikle direklere monte edilen kamera ve ekipman düzgün bir şekilde topraklanmış paratoner ile korunmalıdır. Paratoner, yıldırımı kameralar ve ekipmandan uzağa taşımak için en yüksek noktada olmalıdır. Topraklama hattı 8 mm çapında çelik telden oluşur veya direğe monte edilmiş kameralarda direğin kendisi topraklama hattıdır. Binaların üzerine monte edilen paratonerli kameralar ilave paratonere ihtiyaç duymayabilirler.

 

Direğin içindeki video kablosu ve güç kablosu güvenli bir şekilde topraklanmış metal boru tarafından korunmalıdır. Direk, yıldırım akımını sevk ederken, bu metal boru video sinyalindeki elektromanyetik paraziti azaltır. Transmisyon kabloları metal borunun içerisine yerleştirilmelidir, açık havada tutulmamalıdır ve toprağa gömülmelidir. Metal borunun her iki ucu da güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.

 

Ekipmanın Yıldırım Endüksiyonundan Korunması

Enerji için, 3'ü-1 arada yıldırım koruması, video ve verinin yıldırım endüksiyonundan kaynaklanacak hasarlara karşı en iyi korumadır.

Bir kameradan metal kabloların (domuz kuyruğu-pig tail) içerisinde sevk edilen akım hem kameraya, hem de kabloların ucuna bağlanan transmisyon ekipmanına (fiber optik modem) ciddi şekilde zarar verebilir.

Bugün sektördeki video yıldırım koruyucularının çoğu iki seviye koruma sağlar:

1. Seviye: gaz deşarj tüpü kullanır

2. Seviye: koruyucu olarak TVS diyot kullanır

Yıldırım koruyucuları açık kablonun uçlarına yerleştirilir. Giriş-ve-çıkış portları vardır ve düzgün bir şekilde döndürülerek bağlanmalıdır, giriş-portu (gerilim) açık kabloya doğru yönlendirilir, çıkış-portu (korunmuş) ise ekipmana doğru yönlendirilir. Eğer doğru bağlanmazsa yıldırım çarpması TVS diyotuna zarar verir ve daha fazla koruma desteği vermez. Yıldırım koruyucusunun toprak ucu düzgün bir şekilde topraklanmalıdır ve toprak direnci 4 ohm'dan fazla olmamalıdır.

Maksimum koruma için yıldırım koruyucusu ve ekipman mümkün olduğunca birbirine yakın olmalıdır, koruyucu ile ekipman arasında asla 10 metreden fazla mesafe olmamalıdır. Koruyucunun toprak kablosu 0,5 metreden uzun olmamalıdır ve düzgün bir şekilde topraklanmalıdır.

İyi Topraklama Bağlantısı Her Zaman Esastır

Sonuçta, bütün yıldırım korumaları, paratonerler ve 3ü-1arada endüksiyon koruyucuları 4 ohm'dan daha düşük rezistanslı, kaliteli topraklama ile aşağıya inerler. Bu, yıldırım koruma cihazına, yıldırım akımının toprağa hemen yönelmesi için en iyi şansı verir. Ekipmanın yıldırım tarafından çarpılmasını önlemek mümkün değildir, fakat iyi bir hazırlık ve ekipman ile çarpma şansı ve sonuçta hasar ciddi bir şekilde azaltılabilir.

Infinova