Güvenlik Sistemleri Hakkında

GÜVENLİK SİSTEMLERİ'NDE DEPOLAMA

GÜVENLİK SİSTEMLERİ'NDE DEPOLAMA

GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN VE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU

 

Dünyanın önde gelen hard disk tedarikçileri bütün müşterilerin ve depolama uygulamalarının birbirine benzemediklerini bilmektedir. Bazen hard disk uygulamalarının kendine özgü gereksinimleri öngörüyle bellidir. Örneğin, bir firmanın veri tabanı uygulamasının depolama ihtiyaçları, koşu esnasında cepte taşınan MP3 oynatıcının ihtiyacından tamamen farklıdır.

 

Her iki sistem de depolama için halen diskler kullanmaktadırlar, boyutları tamamen farklı olmasına rağmen, genelde önemli miktarda teknolojiyi paylaşırlar. Diğer depolama uygulamaları kendi farklılıklarında çok daha inceliklidirler, depolama cihazlarının (nvr, dvr) güvenilir, performanslı ve en uygun değerlerin dağıtımını temin eden kendine özgü özelliklere sahiptirler.

 

Güvenlik kamerası sistemlerinde hard disklerin tape yerine benimsenmesi oranı %100’e ulaşırken, güvenilirliğin endüstri çapında değerlendirilmesinin devamlılığıyla, sistemin birlikte çalışabilirliğinin de önemli bir yeri vardı. Pek çok müşteri dijital güvenlik kamerası sistemlerine ve disk bazlı depolamaya geçtiler, geliştirilmiş kapasite, performans ve esneklikten memnun kaldılar, fakat beklenmedik şekildeki yüksek hata oranından dolayı hayal kırıklığına uğradılar. Buna ilaveten, mega piksel kayıt ve akıllı video analizinin trendlerinden faydalanmak için gereken artırılmış performansa karşı açlık duyuyorlardı.

Bu durum özel olarak güvenlik sektörünün ihtiyacı olan depolama kriterlerini sağlayacak disklerin üreticilerini harekete geçmeye zorladı.

 

Çevresel Koşullar Bir Dijital Güvenlik Kamerası Sisteminin Güvenilirliğini Ne Kadar Etkileyebilirler?

 

Spesifik bir örnek ile, aşağıdaki grafikte Seagate SV35 Serisi hard disklerin bir kutu ısısı fonksiyonu ile çalışma-saatlerine (HDD ÇALIŞMA SAATİ) göre tahmini yıllık hata oranı (Y.A.O) gösterilmektedir:

Hardisk isi bozulma endeksi

 

Şekilde gösterildiği üzere, disk kutusunun sıcaklığı arttıkça hata oranı da dramatik şekilde artmaktadır. Satıcılar, sistem entegratörleri, kurucular ve hatta müşteriler, zorlu çevresel koşullar tarafından elektronik cihazlara ve diğer ekipmana verilen zararı azaltmak zorundaysalar, güvenlik kamerası ekipmanının uygun çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmek zorundadırlar.

 

Çalışma Ortamının Haricinde Dijital Güvenlik Kamerası Sisteminin Güvenilirliğini Etkileyen Diğer Faktörler Nelerdir?

 

Uygun kasa veya şasi dizaynı yeterli düzeyde güvenilirliği sağlamak için temel bir faktördür. Elektronik sistemler uygun ısı yönetimi, titreşim kontrolü veya dengeleme için özel olarak tasarlanmış, iyi dizayn edilmiş kasalara yerleştirilmelidirler. Çünkü dijital güvenlik kamerası sistemlerindeki hard diskler hassas bileşenlerdir.

 

 

Dijital Güvenlik Kamerası Sistemlerindeki Hard Disk Güvenilirliğini Sağlamak İçin Üreticiler Ne Yapıyor?

 

Belirlenen bir depolama segmentinin spesifik gereksinimleri hakkındaki geniş bilgiye yalnızca müşterilerle ve partnerlerle odaklı, düşük-seviyeli bir dayanak ile aktif bir şekilde uğraşarak ulaşılabilir.

Bu felsefe SV35 Serisi disklere yansımaktadır, endüstrinin önde gelen diski özel olarak dizayn edilmiş ve güvenlik kamerası pazarı için optimize edilmiştir.

SV35 Serisi diskler büyüyen bir pazardaki tasarım ve kaynağı desteklenmesi için Seagate tarafından yapılan önemli bir yatırımı temsil etmektedir.

 

SV35 Serisi Disklerin Diğer Seagate Ürünlerinden Farkı Nedir?

 

IT parçası üreticileri ürünlerinin dizaynını ve pazarlamasını model veya segment kullanarak yapmaktadırlar. Masaüstü, dizüstü, sunucu ve gelişmekte olan tüketici elektroniği üreticiler için işlemciden, hard diske kadar dizaynlarını yaptıkları platformlar olmuşlardır. Fakat Seagate mevcut ürünlerin güvenlik kamerası platformların hiç birisine uymadığını anlamıştır, güvenlik kamerası müşterileri kendi çözümlerine en iyi uyacak hard disk ürününün seçimi için zorlama ile karşılaşmaktadırlar. Seagate SV35 Serisi hard diskler güvenlik kamerası DVR - NVR pazarı ihtiyaçlarına hitap etmek için özellikle geliştirilmişlerdir.

 

Hangi Spesifik Güvenlik Kamerası Özelliklerini Aramalıyım?

 

SV35 Serisi disk ile Seagate güç yönetimi, ısı kontrolü ile optimize edilmiş veri yükünün okunması/yazılması, artırılmış güvenilirlik ve video akışına odaklanmıştır.

Pek çok güvenlik kamerası sisteminin dijital video kaydedicileri bir PC platformuna yerleştirilmişken, bir çoğu optimize bileşenler kullanan bütünleşik sistemlere geçmişlerdir. Örneğin sistem maliyetinden tasarruf etmek ve ısıyı daha etkili kontrol etmek için daha küçük, daha etkili güç kaynakları kullanımı yaygındır. SV35 Serisi diskler hem hızlanma, hem de arama pozisyonlarında sınıfının en iyi enerji tüketimini sunarak bu dizaynı desteklerler. Bu yaklaşım performansı düşürmez ve düşük maliyetli, soğutuculu güç kaynaklarının çalışmasına imkân tanır ve soğutma fanlarını daha verimli kılar, böylece diskin güvenilirliğini ve ömrünü arttırırken NVR’ların toplam maliyetini düşürür.

 

Güvenlik Kamerası Sistemimin Dışarıya Isı Vermesini Önlemenin Başka Yöntemi Var mıdır?

 

NVR dizaynları genellikle istenilen miktardaki online arşivsel video depolama için yetecek kadar depolamayı kapsar. Sistem arşivinin gereksinimleri çok çeşitlidir, yalnızca birkaç günlük arşiv kaydı süresinden, birkaç aylık sürece kadar değişir. Arşivsel depolamanın gereksinimleri tipik olarak NVR sisteminde birden çok disk kullanımını gerektirmesidir.

Tabii ki, bir NVR sisteminin en sık kullanılan fonksiyonu aktif görüntü kaydıdır. Görüntüler bir kez sisteme kaydedildikten sonra nadiren tekrar izlenir ve bazen üzerine tekrar kayıt yapılmadan önce hiç izlenmez. Bu kullanım modeline cevap vermek için pek çok NVR sistemi müşterilerinin arşiv ihtiyacını karşılamak amacıyla yeterli depolamayı bünyesinde bulundurur ve sonra diskler üzerine art arda kayıt yapar, arşiv periyodunun bitiminden itibaren eski verinin üzerine kayıt yapılır.

 

Sonuçta, belirlenen her hangi bir zamanda sistemde bulunan bir veya daha fazla sayıdaki disk döner ve sistem tarafından aktif olarak kullanılmasa bile muhtemelen tam performans seviyesinde çalışır. SV35 Serisi diskler aktif olarak kullanılmadığında diski bekleme moduna alan özellikleri desteklerler. Bu özellikler diskin enerji tüketimini ve ısı üretimini azalttığı gibi, kullanım ömrünü de uzatır.

Buna ilaveten, arşivsel kapasite gereksinimini karşılamak için bazı güvenlik sektörü profesyonelleri kendi güvenlik kamerası sistemlerinde çoklu orta derece-kapasiteli masa üstü disk kullanımını tercih ederler. Onların amacı depolama masraflarını minimuma indirmektir, fakat ne yazık ki bu tür çabalar çok kısıtlı olarak başarıya ulaşabilmektedir.

 

Sınırlı kapasiteye sahip masa üstü disklerin kullanımı güvenlik kamerası sistemleri üzerinde önemli sınırlamaları ve yükümlülükleri, menfi ve teorik maliyet tasarruflarını empoze eder.

 

Güç yönetimine hitap eden uygulamaya özel olmayan özelliklere sahip olan masa üstü diskler, sıkı çalışma döngüsünün neden olduğu ısı ile bağlantılı arızalardan ve güvenlik kamerası sisteminin çalışma gereksinimlerinden kaynaklanan problemler yaşayabilirler.

Ayrıca, belirlenen bir kapasite gereksinimine cevap vermek üzere mevcut olan daha ılımlı-kapasiteye sahip masa üstü diskler de ne yazık ki daha fazla arıza potansiyeline sahiptirler. İlave diskler gerekenden daha fazla yer kaplarlar, daha fazla güç tüketimi yaparlar ve daha fazla ısı üretirler ikinci konu disk ömrünü azaltmada ve haliyle güvenlik kamerası sisteminin güvenilirliğinde rol oynayan temel bir faktördür.

 

Okuma/Yazma Performansını Optimize Etmek Niçin Önemlidir?

 

Güvenlik kamerası depolama çözümleri hem video akışı ve hem de yüksek yazım iş yükü için ayarlanmış disk performansı ile dizayn edilmek zorundadırlar. Performansın optimizasyonunun okuma veya yazma için olması video akışının güvenilir, öngörülebilir ve uygun yaptırım komutlu olmasına bağlıdır.

Günümüz güvenlik kamerası sistemlerinin özellikleri genellikle akıllı video analizleri ve mega piksel görüntü kaydetme konularında ilerlemektedirler. Mega piksel güvenlik kamerası çözümünde veya akıllı bir çözümde büyük miktardaki videonun veya ilgili üst verinin yönetimi için sıklıkla uyumlu bir ilişkisel veri tabanı veya basit geleneksel veri organizasyonu sistemi kullanılır. Bu tür sistemler için okuma ve yazmanın önemi performansın, hata tespitinin ve veri bütünlüğünün tehlikede olmamasını sağlayan düzeltmenin en üst seviyesini işgal eder.

 

Buna ilaveten, SV35 Serisi diskler hem arama, hem de yazma ön belleğe alma yazılımının yazım performansı için optimize edilmiştir. Veri yazımının hard disk operasyonlarının %95’i kadarını temsil ettiği yerlerde bu konu güvenlik kamerası sistemi depolamasının iş yükünün anahtarı konumundadır. Olumlu bir performans ve disk ömrü büyük ölçüde bu ileri yazma fonksiyonelliğine bağlıdır.

 

Disk Ara yüzü Niçin Önemlidir?

 

Güvenlik kamerası sistemlerindeki dosya boyutlarını aşırı büyütmek daha büyük depolama kapasitesi için var olan doyumsuzluğun ötesindedir; bu tür veri en geniş depolama sistemini bile hızlı bir şekilde doldurabilir. Fakat disk kapasitesinin tümü yeterli değildir.Bu çok büyük dosyaların verimli bir şekilde transferi olağanüstü iş hacmine sahip diskler gerektirdiği gibi, iletim esnasında veri bütünlüğünü sağlamak için güçlü hata düzeltme özellikleri de gerektirir. Yüksek hızlı seri alıcı-verici cihazlardan ve çok geniş ölçekli teknolojinin (VLSI) ilerlemelerinden faydalanan SATA ara yüzü, SATA disklerinin eşi görülmemiş bir performans, esneklik, veri bütünlüğü ve güvenilirlik karışımı sağlamasına olanak tanır.

 

SATA depolama cihazları OEM’lerden sistem kurucularına/entegratörlere ve son kullanıcılara kadar bütün programlama dünyası tarafından benimsenmiştirler. Muazzam satış hacimleri disk fiyatlarının satın alınabilir düzeye gelmesine yardımcı olmuştur. Bunu SATA’nın pek çok ikna edici faydasıyla birleştirince, SATA hard disk sürücülerinin niçin pek çok güvenlik kamerası sistemi üreticisi, sistem kurucuları/entegratörleri ve uygulayıcıları için standart haline geldiğini anlamak kolaydır.