Terimler

Pixel

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Pixel

Görüntü öğesinin kısaltmasıdır. Bir piksel, bir kısmı sistemin içerisinden geçen elektrik sinyali ile tarif edilebilen bir televizyon görüntüsünün en küçük alanıdır.

Tam bir görüntüdeki görüntü öğesinin sayısı (piksel) ve bunların yatay genişliği ile dikey yüksekliğinin geometrik özellikleri, sırasıyla taramalı görüntü ekranının ve detay keskinliğinin toplam detay miktarı hakkında bilgi sağlar.

Eşanlamlılar: Piksel