Güvenlik Sis. Hakkında

IP KAMERA TABANLI UYGULAMALARDA DEPOLAMA

KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN IP TABANLI DEPOLAMA

nvr-kamera-kayit-sistemiIp - Network video, video takip güvenlik sektöründeki büyümenin öncüsüdür. Yalnızca güvenlik sistemlerinin temel altyapısını değiştirmez, ayrıca pazarlama, davranış analizi ve trafik idaresi gibi yüzeysel alanlarda yenilikçiliği teşvik eder. Sunucular, depolama ve çalışma istasyonu teknolojileri bu nedenle Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik çözümünün anahtar bileşenleridir.

Bununla birlikte birçok kuruluş video takip ihtiyaçlarını karşılamak için organizasyonun ihtiyacına cevap verecek özel yapım bir çözüm yaratmak yerine mevcut varlıkları veya yedekleme kapasitesini baskılama arayışı içinde olabilirler.

 

Analog video çözümleri yıllar boyunca minimal yeterlilik için bambaşka yöntemle birleştirilmiş olsa bile, ip video teknolojilerinin veri yoğun doğası bu yaklaşımı tartışmalı hale getirir. 2015 yılına kadar bütün ip kameraların %70'inden fazlasının megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı tahminiyle, bugün Ip kamera Tabanlı video takip çözümünü inşa edecek entegre ve bütünsel yaklaşımlı bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanıtlar gösteriyor ki imalatçıların minimum şartlı her şeye uyan tek boyut çözüm kullanımı video takip ve diğer ticari fonksiyonlar için müşteri uygulamaları ihtiyacına yönelik mücadele edecek sistemi yaratır. Tahminlere göre bütün video güvenlik sistemlerinin yarısı 2014 yılına kadar network kameralarından oluşacaktır, standart olmayan sistemler, sistem ölçeğine göre düşük performanslı sayılmaya başlanacaktır.

 

Akım: Entegrasyon ve Açık-Yapı Platformu

Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik için entegrasyondaki ve açık-yapı platformdaki değişim tesislere daha çok önem vermektedir, güvenlik ve IT profesyonelleri önemli donanım kararları vermek için işbirliği yaparlar. Araştırmalar fiziksel güvenliğin yükselen kısmının IT network üzerinde çalışıyor olacağını göstermektedir:

 

 

  • 2010 yılında kameraların %26,4'ü IP-Tabanlıdır(IMS Araştırması)

 

  • Güvenlik projeleri 2014 yılı için %48,9 rakamını koymaktadırlar, bunun anlamı video güvenlik sisteminin yaklaşık yarısının network kameralarına geçeceğidir.

 

  • 2015 yılına kadar network kameralarının %70'inden çoğu megapiksel çözünürlüklü olacaktır.

 

Video teknolojisindeki bütün diğer önemli gelişmeler müzakere edilirse, ip kameralara ve yüksek çözünürlüğe olan bu yönelme Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik planlamacılarını entegre sunucu, depolama ve çalışma istasyonu arayışına itmektedir ki bu bant genişliğinde ve işleme ihtiyacında büyük bir artış oluşturur. Kenar depolama gibi yeni teknolojiler doğal olarak bütünleştiricidirler, kullanıcılara networke bağlı değilken mobil uygulamalarda veya network kesintilerinde boşlukları doldurmalarına imkân tanır. Bazı örneklerde, şirketler üçüncü şahıs veri merkezlerini günümüzde daha küçük uygulamalara bulut etkili çözüm barındırabilmesi için baskılamaktadır. Değişimden açık ve yedeklemeli yapı donanımına, yatırım sahibi olmanın maliyetine ve geri dönüşüne vurgu yapılırsa, bütün pazar daha entegre bir Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik vizyonunu işaret etmektedir.

Entegrasyonun Faydaları

 

Entegre bir ip kamera video çözümü daha güçlüdür, ölçülebilir ve bir analog sistemden daha düşük maliyetlidir. Geliştirilmiş emniyet sistemli, yedeklemeli ve açık-yapılı çözümün esnekliği herhangi bir tertibatı veya raf-dışı (COTS) ticari çözümü geçebilir, doğru entegre edilmiş bir Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik çözümü ayrıca günümüzün en iyi teknolojisinden faydalanabilir, örneğin daha yüksek kamera hesaplamaları, çözünürlük, giriş kontrol entegrasyonu, daha sezgisel ve daha güçlü kullanıcı ara yüzleri ve çoklu analizler.
Amaçlı inşa edilmiş bir Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik çözümü ayrıca kısa ve uzun dönemde maliyetten tasarruf ettirir. Farklı networklerin devamlılığı gerekliliğini kaldırarak, organizasyonlar sermayede, devamlılıkta, insan gücünde, ve ekipman maliyetinde azalma tecrübesini yaşayabilirler. Düzgün planlanıp yönetildiğinde, entegre bir Ip Kamera Tabanlı güvenlik çözümü şirket giderlerinin toplam maliyetini düşürür.

 

Pazar Rekabeti

Kesinlikle her karmaşık teknolojide olduğu gibi, burada da önemli bir rekabet mevcuttur. Karmaşıklık temiz bir geçiş yolu için engel teşkil edebilir, eski altyapının devamlılığı ile uzun dönem organizasyon stratejisi ve maliyet her zaman akılda tutulmalıdır. Birlikte çalışabilirlik limitleri ayrıca engelleri ortaya çıkarır, yalnızca bir tane imalatçıya çok fazla bağlanan kullanıcılar, çoklu iletişim protokollerinin idaresi ve desteğe bağlı, özellikle yüksek derecede gelişmiş Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik çözümleri gibi.

Network videosuna tanımlı geçiş stratejisi arayanlar için de yol oldukça zorludur. Günümüzde açık yapı platform için temiz bir geçiş yoluna sahip olduğunu iddia eden sayısız imalatçı vardır. Bununla birlikte, bütün uygulamalara sahip olan network videosuna temiz geçiş yolu sunabilen hiç kimse yoktur. Hatta ONVIF gibi endüstri standartları için çalışan organizasyonlar bile, planlamacılar ve entegratörleri ciddi biçimde ilgilendiren video sistem ürünlerindeki birlikte çalışabilirlik eksikliği, özellikle kritik görev fonksiyonlarında doğrular noktadadır. Çok sayıda imalatçıdan yüksek çözünürlüklü ip kamera desteği almak artan bant genişliği idaresi için önemli bir depolama ve sunucu kapasitesi ihtiyacını doğurur.

En İyi Pratikler: Amaçlı İnşa, Optimize Video

Yeni bir Ip Kamera Tabanlı fiziksel güvenlik çözümüne geçiş yapıldığında veya dizayn edildiğinde, en iyi sunucular amaçlı inşa edilenler ve optimize video uygulamalarıdır.
Sunucu konfigürasyonu hayati öneme sahiptir ve hafızayı da içermelidir, depolama ve işlemci özellikleri video için en uygun ölçülebilirliği sağlar. Sunucular gelecekteki büyümeye uyum sağlayacak kapasiteye sahip olmalıdırlar, daha yüksek yüzdeli resim karelerini kaydetmek için yüksek kapasiteye sahip olmalıdır, daha yüksek çözünürlüklü ve daha uzun periyotlar içi düşük maliyetli video verisi depolayabilmelidir.
Diğer bir yaşamsal kıyaslama harici depolamadır, tipik olarak 30 TB'den büyük gereksinimler için ihtiyaç duyulur. Tipik bir network video çözümünde depolama ihtiyacı çok büyük olabilir, potansiyel olarak yüzlerce veya daha fazla yüksek çözünürlüklü kameranın saniyede 30 resim karesi yakalaması gibi, 7/24 operasyona ihtiyaç duyulur.

Yapılan en genel hata video akışına yalnızca verinin başka bir şekliymiş gibi bakmaktır. Geleneksel veri çözümleri üzerine amaçlı inşa edilen video depolama konusu beş anahtar bölge üzerine odaklanır:

 

  • Büyük veri tabanı boyutu ihtiyacıraid
  • I/O yoğunlaştırılmış operasyonlar
  • Sistem gecikmeleri tahammülsüzlüğü
  • Sabit bit-hızı akışı
  • İşletim ortamları talebi, örneğin ısı, vibrasyon, bit-hata oranı ve daha fazlası

 

Video akışının esas doğası nedeniyle, bu beş alanın her bir yegâne ihtiyacını göz önünde tutan amaçlı inşa edilmiş yaklaşıma ihtiyaç duyulur. Çok sayıda harici depolama opsiyonları mevcuttur, direk bağlı depolama (DAS) dahil, networke bağlı depolama (NAS), iSCSI, Fiber Kanal ve depolama alanı networkleri (SAN).
Yükselen bir eğilim kenar veya pano-üstü depolama, ses ve video kayıtlarını kameraların içine kaydeder, tipik olarak SD kart kullanılır. Kenar depolama merkezi depolamayı kapsamlı bir şekilde kolaylaştıran, kusursuz video kapsama inşasına ilaveten çözümün içerisinde yedeklemesi olan mükemmel bir geliştirmedir.

 

En Zayıf Halka

Sık sık gözden kaçan bir konu müşteri izleme istasyonudur. Çok defalar var olan çalışma istasyonu veya standart PC özellikleri çalışanlar için müşteri izleme istasyonu anlamını ihtiva eder, onların orijinal amacına dayanan konfigürasyonun değişimidir. Bununla birlikte, videonun yüksek ihtiyaçları talebi 7/24, 365 gün devamlılık için inşa edilmiş çalışma istasyonu gereksinimi doğurur.

Video için amaçlı inşa edilmiş çalışma istasyonları daha yüksek düzey soğutma sistemleri, 450 watt ve daha büyük güç destekleri, dual ethernet adaptörleri (yönetim için), sunucu düzeyi işlemciler ve genişletilmiş gösterme kapasitesi öğelerinden oluşur. Günümüzün yüksek çözünürlüklü grafik adaptörleri güç kaynağından çekilir, çoklu adaptörler yerleştirildiğinde etki artar. Müşteri izleme istasyonlarının öncelikli talepleri sıkıştırma ve daha düzgün video için yoğun şifre çözmedir. Ve sıkıştırma algoritmaları gelişmeye devam ettikçe, çalışma istasyonu performansı talebi gitgide hızlanarak büyüyecektir. Akılda tutulmalıdır ki, video işleme çalışma istasyonları mümkün olduğunca geleceğe uyumlu, yayılma kapasitesi olan ve geleceğin sıkıştırma algoritmalarını destekleyip, ölçeklenebilir olmalıdır.
Sonuçta müşteri izleme istasyonları kullanıcı tecrübelerini temsil eder eksik bırakılması kaliteyi ve bütün network video istasyonunun verimliliğini azaltır.

İleriye Gitmek

Ip Kamera video teknolojisindeki başarılarla, danışmanlar, entegratörler ve son kullanıcılar farklı eski sistemlerden daha entegre bütüncül yaklaşıma taşınmakta zorluk çekerler. Bir network video çözümüne geçiş için sunucular gerekir, geleceğin teknolojilerini ölçekleyip destekleyen depolama ve çalışma istasyonlarına ihtiyaç duyulur, özel uygulamalarla zorluklara cevap verilir. Uzun dönem teknoloji sürecinin gelişimine olanak tanınır. Tek imalatçılı sistemin ötesine geçilerek ve açık yapılı çözümleri benimseyerek, organizasyonlar kendi uygulama ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilirler ve network içerisinden esnekliği sağlayabilirler. Tahminlere göre bütün video güvenlik sistemlerinin yaklaşık yarısı 2014 yılına kadar network kameralarına geçecektir, standart olmayan sistemler sistem ölçeklemede düşük performanslı sayılmaya başlanacaktır.

Sunucuların, depolama alanlarının ve çalışma istasyonlarının seçimi ip video takip sistemini stabil ve yüksek performanslı kılar.

Okunma 1512 defa Son Düzenlenme Salı, 07 Temmuz 2015 14:19