Güvenlik Sis. Hakkında

BASİT VE KULLANICI DOSTU YENİ IP VİDEO ANALİZ PROGRAMLARI

 

Geçtiğimiz yıl boyunca kurulum, yapılandırma ve ip kamera video analizlerinin operasyonu konularında büyük gelişmeler yaşandı, bu gelişmeler ip kamera video analizlerinin adaptasyonundaki büyümeyi hızlandırdı.

ip-kamera-yazilimi-kontrol-odasi

Gelişen her teknolojide yeni özellikler ve kapasite artışı olur. Bu çok karışık ip kamera video algoritmalarının gelişimi için çok fazla yatırım yapılmıştır ve artık yatırımın geri dönmesi gerekmektedir. İmalatçıların bu dönüşü görebilmelerine olanak tanıyan şey KISS modelinin benimsenmesi veya ‘’İşi Basit ve Anlaşılır Tutmak / Keep It Simple, Stupid-KISS’’tir.

  Bu adaptasyonun sonucunda halen var olan ip kamera video analizi sağlayıcıları ve muhtelif yeni başlangıç firmaları üç değişik strateji geliştirdiler ki bu kategorilerin desteklenmesi çok kolaydı: kural-bazlı yapılandırma sihirbazı, kendiliğinden-öğrenme-sistemleri ve ‘’arama’’ analizi kapasitesi.  Bu analiz tiplerinin her biri çok karmaşık sistemlerle birleşen yapılardı: İhtiyaç duyulan yeterlilik ve desteği basitleştirmek, kullanıcı dostu özel ip kamera video analizlerinin sonucu olarak ortaya çıktı.

 

KARMAŞADAN KURTARAN SİHİRBAZLAR

 Son beş yıldır ROI’lerini (yatırımın geri dönüşünü) bekleyen gelişmiş ip kamera video analizi imalatçılarının çoğu kurulumun olgunlaştırılması, organizasyon ve entegrasyon konularında kendilerini geliştirdiler. Yapılandırma ve operasyonlara gelince, KISS modelinin benimsenmesinde yazılım sihirbazı kullanımına kadar beklendi.

Sihirbazlar, kullanıcılara tercih sıralamasında gezinmelerine yardım eden yazılım programlarıdır, kurulum ve yapılandırmaların başarı ihtimalini önemli ölçüde geliştirirler.

ip-kamera-sihirbaz

Sihirbazın yaratılmasında ihtiyaç duyulan işin miktarı ve mantığından dolayı imalatçılar tipik olarak onlarla birlikte yeni bir ürünü piyasaya sürmezler. Bunun yerine ürünü pazara sokmak için acele ederler, yalnız daha sonra analiz çalışmasını hiç kimsenin yapamadığını öğrenirler. Geliştiriciler sistemi basitleştirene kadar çok az sayıda firma ip kamera video analizini kurulumu ve organizasyonu yapılmış şekilde alabildiler, bu firmalar imalatçılara profesyonel kurulum hizmetinin satışı için baskı yaptılar.

Gelişimden ve pek çok kurulumdan ders çıkardıktan sonra, yeniden yapılandırma ve operasyonları destekleyen aynı konular ortaya çıkınca, imalatçılar problemlerini ‘’sihirbazın’’ çözebileceğini anladılar.  

İmalatçıların müşteri destek departmanları başlangıçta bu problemlerle uğraştılar, fakat müşteri sayısı arttıkça, destek maliyeti de arttı. Ayrıca sihirbazlar operasyon kısmına kolaylık sağlaması için de düzenlendiler. İleride bir gün sihirbazların herhangi bir insanın sistemi çalıştırmaya yetecek bilgi düzeyini daha aşağı çekmesi beklenebilir.

 

KENDİLİĞİNDEN ÖĞRENME SİSTEMLERİ

KISS üzerine yapılan daha ileri bir açılım, bazı yeni ip kamera video analiz bazlı imalatçılar, istisna bazlı kurallar motoru geliştirerek izleme sürecini gerçekten geniş bir zamana yaydılar.

Bu istisna-bazlı kurallar motoru beklenen veya normal video görüntüsüyle gerçek zamanlı video görüntülerini kıyaslayabilen otomatik sorguları yürütebilmektedir.

Bu sistem temelde müşterinin olay veya alarm şartlarının ne olduğundan beklentisini bilmeksizin ip kamera video analizlerini uygulamasına olanak tanır. Böylece daha önce hiç olmamış yeni bir olay yaşandığında, kendiliğinden-öğrenme (veya istisna bazlı) kurallar motoru operatörü potansiyel bir problem için uyarır.

Kendiliğinden öğrenme sistemlerinin bütün süreci üç ayrı öğrenme evresinden ibarettir. Birinci evre izleme evresidir, bu evrede sistem her şeyi kameranın görüş açısıyla birlikte hareket eden bir kataloğa alır. İzleme evresinden yaklaşık bir hafta sonra, sınıflandıran, nesneler arasında yörünge ve zaman bağı kuran öğrenme evresi başlar.

Son evre karşılık verme evresidir, bu evrede sistem önceki iki evreyi kıyaslar ve ikisi arasında bir uyumsuzluk fark ettiğinde video operatörünü veya görevliyi uyarır.

Kendiliğinden öğrenme ip kamera video analiz sistemleri tak-çalıştır mükemmel sistemi yerine, tak-çalıştır-oynat sistemiyle basitleştiren değer analizlerini destekleyen izlemesinden dolayı giderek popüleritesini arttırmaktadır.

 

OLAY SONRASI ARAMA İŞLEMİ

 

ip-kamera-kontrol-odasi

Ayrıca arama ip kamera video analizi segmenti, sistem organizasyonunda KISS-bazlı bir modeldir. Arama sistemi ayrıca kullanıcılara devam eden, tekrarlanabilen işlemi basitleştiren arama kriterini tanımlayıp, tutmasına imkân tanır.

Bununla birlikte, arama ürünleri bir araştırma cihazı gibi kullanılmayıp, gerçek zamanlı olmadığından, olay sonrası kullanımı için yapıldığından, halen bazı karmaşıklıklara sahiptirler.

Bu halen süren bir gelişmedir, çünkü operatör sıklıkla tekrarlanan görevler için çalışmaya ihtiyaç duyar, bu nedenle sihirbaz için gereken ihtiyaçları elimine ederek sık kullanılan aktivitelere yardım eder.

Basit tutmak; ip kamera video analiz pazarının yaptığı en büyük gelişmedir ve bu modelin adaptasyonu video analiz pazarını temelde ileriye taşır. İlginç bir şekilde, gerçekten zeki insanlar video analizini geliştirirlerken, bu sistemlerin çalışmasını KISS sağlar.

BAZI YAZILIM PROGRAMLARINI İNCELEYİN

 

 

Okunma 2361 defa Son Düzenlenme Perşembe, 05 Nisan 2018 01:51