Güvenlik Sistemleri Hakkında

IP CCTV KAYIT GÜVENLİĞİNDE YENİ ÇÖZÜM SHADOW ARCHIVE

IP CCTV KAYIT GÜVENLİĞİNDE YENİ ÇÖZÜM SHADOW ARCHIVE

Shadow Archive TM

 

Ip Cctv Kayıt Güvenliğinde Yeni Çözüm:

March Networks tarafından geliştirilen “Shadow ArchiveTM - Gölge Arşiv” yüksek maliyetlere katlanmayı gerektirmeksizin IP CCTV sisteminizin kayıt güvenirliğini yükseltme imkânı sunmaktadır. Shadow ArchiveTM, IP video sistemlerinin önemli özelliklerinden biri olan ölçeklenebilir merkezi kayıt imkânını uç elemanlarda hata toleransı yüksek dağıtılmış yedekleme ile birleştirmektedir.
 
IP CCTV sistemlerinih.güvenirliği klasik DVR tabanlı sistemlere göre daha düşük değildir. Ancak dikkat edilmesi gerekli en önemli kriter, uç elemanları ile kayıt cihazları ara­sında dijital veri olarak video akışını sağlayan network altyapısının ayakta kalmasıdır. "Network Availability” ola­rak andığımız bu gereksinim, sistemin belli bir zaman dilimi içinde operasyonel olarak faal olmasını sağlayacak tasarım ve uygulama kurallarının gerçekleştirilmesi durumunda sağ­lanabilir. Sistem güvenliğini tehlikeye atan sadece network’te yaşanacak kesintiler değildir. Merkezi kayıt cihazlarında (server ve veri depolama üniteleri) veya enerji beslemesinde oluşacak problemler de aynı sonuçları doğurmaktadır.
 
Saydığımız risklere karşı alınacak tedbirlerin maliyeti oldukça yüksek olsa da yedekli switchler, serverlar ve güç kaynakları kullanılarak sistemin ayakta kalma gücü artırılabilmektedir. March Networks tarafından geliş­tirilen "Shadow ArchiveTM - Gölge Arşiv” yüksek maliyetlere katlanmayı gerektirmeksizin IP CCTV sisteminizin kayıt güvenirliğini yükseltme imkânı sunmaktadır. Shadow ArchiveTM, IP video sistemlerinin önemli özellikle­rinde biri olan ölçeklenebilir merkezi kayıt imkânını uç elemanlarda hata toleransı yüksek dağıtılmış yedekleme ile birleştirmektedir. Bu sayede eko­nomik ve güvenilir bir kayıt sistemine sahip olmak mümkün olabilmektedir. IP kameralar ve enkoderlere takıla­bilen hafıza kartları üzerinde yapı­lan video kayıtlarına hem operatör yazılımlarından hem de video yönetim yazılımı üzerinden ulaşmak mümkün­dür.

Shadow ArchiveTM benzer diğer sistemlerden farklı olarak uç cihazları (kamera/enkoder) ile kayıt sunucuları arasında önceden tanımlanmış kuralları kullanarak merkezi ve lokal kayıtların senkronizasyonunu yap­maktadır. Yukarıda saydığımız video kayıplarına neden olan hatalardan birinin meydana gelmesi durumunda cihazlar üzerinde yapılan kayıtlar hata sebebi ortadan kalktığında senkronize edilerek merkezi kayıtları tamamla­maktadır.

Birçok üretici IP kameralarda dâhili olarak kayıt fonksiyonu özelliğini sunmaktadır. Ancak bu kameralar hafıza kartları (SD kart] takılabilen pasif cihazlardır. Bunların birçoğun­daki kayıtlara ulaşmak için, kayıtların yapıldığı hafıza kartının çıkarılarak başka bir araç kullanılarak izlenmesi gerekmektedir. Örneğin serverde yaşanan teknik bir hatadan dolayı sistemin birkaç saat kapalı kalması durumunda kameralarda yapılacak kayıtlara ulaşmak için sisteme bağlı her kamerayı teker teker dolaşıp SD kartları toplamak çok da pratik bir yöntem değildir. Diğer bazı üreticiler bu kayıtlara ulaşımı network üzerin­den sağlamayı mümkün kılmışlarsa da başka bir yazılım kullanarak teker teker yapılacak manuel bir işlem çok sayıda kameranın bulunduğu sistem­ler için çok pratik bulunmamaktadır. Shadow ArchiveTM ise ne başka bir yazılıma ihtiyaç duymakta ne de iş­lemlerin operatör yardımıyla yapılma­sını gerektirmektedir.

Daha yeni bazı sistemlerde bu işlem otomatik olarak yapılabiliyor olsa da özellikle kesintinin uzun sürdüğü veya kamera sayısının yüksek olduğu sis­temlerde sanıldığı kadar problemsiz ve kolaylıkla hayata geçirilememek- tedir. Bu nedenledir ki birçok üretici bu fonksiyona sahip olmakla beraber uygulamadaki sıkıntılardan dolayı ka­meralar üzerinde yapılan kayıtlardan kaçınmaktadır.

March Networks video yönetim sis­temi VMS, hata giderilip sistem eski haline döndüğünde ilgili kameralar­daki hafıza kartlarına otomatik olarak ulaşarak çok iyi tanımlanmış kurallara bağlı olarak senkronizasyonu yapmak­ta ve eksik kayıtları tamamlamaktadır. Shadow ArchiveTM bu işlem sırasında yükselen network trafiği nedeniyle oluşabilecek darboğazları aşmak için geliştirilmiştir.

Tablo 1 'de Network Availability kriterine göre down time sürelerinin karşılaştırılması görülmektedir. Örne­ğin yüzde 99,9 ayakta kalma özelliğine sahip bir network'te bile aylık 43,2 dakikalık bir kesinti olağan karşılan­maktadır. Bunun CCTV sisteminde oluşması durumunda ise her ay 43,2 dakikalık kayıt yapılamayacaktır.

    Downtime Süresi
 Availability %  Yıllık  Aylık  Haftalık
 % 90  36,5 gün  72 saat  16,8 saat
 % 99  3,65 gün  7.2 saat  1,68 saat
 % 99.9  8,76 saat  43,2 dakika  10,1 dakika
 % 99,99  52,6 dakika  4,32 dakika  1,01 dakika
 % 99,999  5,26 dakika  25,9 saniye  6,05 saniye

Buna network dışındaki nedenlerle serverlerın kapanması (cihaz arızası, program güncellemesi, enerji kesintisi vb.) dâhil değildir.

Günümüzde hafıza kartlarının kapasitesi oldukça artmıştır. Yüksek kapasiteli hafıza kartlan olarak adlandırdığımız SDHC kartları ile 32GB'a kadar yedekleme kapa­sitesine ulaşmak mümkündür.

Bu kapasite ile yapılabilecek kayıt miktarı ise üreticinin video sıkıştır­ma teknolojisine (kodek) bağlıdır. Yüksek kaliteli görüntüyü verimli bir şekilde sıkıştırma imkânı sunan March Networks H.264. kodek ile 4Mbps bant genişliğine sahip yüksek kaliteli full HD [1080p] görüntüyü real time olarak 18 saat kayıt etmek mümkündür. Neredeyse bir günlük kayıt anlamına gelen bu kapasite her ne sebeple olursa olsun network veya merkezi kayıt cihazlarında yaşanacak kesintilerde önemli bir kayıt seçeneği olacaktır. Tablo 2'de değişik parametrelere göre 32GB'lık SDHC kart üzerinde saklanabilecek kayıt süreleri gösterilmektedir.

 Bit Rate (Mbps)  Kayıt Süresi (Saat) Frame Rate / Çözünürlük
 4  18 1080p veya 2 MP @ 30 fps 
 3  24 720p veya 1 MP @ 30 fps
 2  36 720p veya 1 MP @ 15 fps
 1  71 D1 @ 30 fps
 0,5  142 D1 @ 15 fps

 

 

Video kayıplarının kabul edilemez olduğu bankacılık, ulaşım, şehir ve kritik tesislerin güvenliği, müzeler gibi uygulamalarda March Networks ve Shadow ArchiveTM sistemlerinizdeki önemli bir açığı kapatacaktır.