Güvenlik Sis. Hakkında

İÇERİK

ONVIF VE STANDARTLARININ ERİŞİM KONTROLÜNE ENTEGRASYONU

  ONVIF’İN KABULÜ IP KAMERALARIN FİZİKSEL ERİŞİM KONTROLÜNDE AÇIK STANDARTLAR OLUŞTURDU

ONVIF-nedir

Küresel boyutta zorlu ekonomik ortam güvenlik sektöründe görünüşte oldukça iyi bir fırsat ortamıdır. Ekonomik kriz bazı beklenen olumsuz etkilerine rağmen, genel güvenlik sektöründe bazı diğer sektörlere göre nispeten esnek olmuştur. İşsizlik ve daha fazla güvenlik, varlık koruma ihtiyacını gerektiren yüksek suç oranlarında büyüme yaratır. Bu sebeple güvenlik pazarı aşırı daralma yaşamamıştır.

 

         Entegrasyonun ve birlikte çalışabilirliğin güvenlik açısından günümüz piyasasında sadece sistemin son kullanıcılarının ötesinde birincil kullanıcıları da vardır. Tek disipline sahip güvenlik sistemi talebi özellikle büyük şirketler tarafından talep edilir hale gelmişken, sıkı bir güvenlik entegrasyonu tarafından karakterize edilmiş bina teknolojisi, genel iş ve inşaat süreçleri için bütünsel bir yaklaşım benimsemeye başlamışlardır. Çeşitli güvenlik disiplinleri sadece ısmarlama yazılım uygulamaları ile kablolu sinyaller üzerinden bağlanarak çok düşük seviyede iletişim imkanı sunduğu teknolojiler keskin bir karışıklık bularak ONVIF standartlını doğurdu.

Bu makalede İnovasyon Yöneticisi Michael Lützeler, özellikle ONVIF’in hızla benimsenmesi açısından, bugün piyasadaki erişim kontrolü hakkında entegrasyon olanaklarını özetliyor.

 

Tak ve çalıştır zihniyeti

 

Hizmet verdikleri bina içerisinde karmaşık erişim kontrol sistemleri için veritabanları ve hareket günlüklerinde IP bilgisayar sistemi kullanılır. Video gözetimi, dijital ortama geçiş ve aynı zamanda altyapıyı güçlendirmesi ile beraber, erişim kontrol sistemleri entegrasyonunu daha da canlı hale getirdi. Ayrıca kendi binalarının güvenlik sistemlerinin toplam sahip olduğu maliyet ile müşterilerin sahip olduğu güvenlik sistemleri maliyetleri arasında büyük bir fark var. Maliyetler planlama aşamasından kuruluma, eğitime, bakıma kadar uzar. Bunun yanında oluşan altyapı, IT’den beklenti de artmıştır.

Kendi kişisel IT sistemlerinin kullanımı ile alışılagelmiş tak ve çalıştır zihniyeti yaygın hale gelmektedir. Şimdi giderek benzer, basit bir şekilde çalışması için güvenlik sistemleri ve yazılım arayüzü (bir mekanizma ile onun kullanıcısı arasındaki etkileşime aracılık eden ortamı) bekliyorlar. Sadece tek bir satıcıya özel teknoloji zamanla azalacaktır.

 

FİZİKSEL ERİŞİM KONTROLÜNDE DOĞRU VE AÇIK STANDARTLARLA HAREKET ETMEK

Pazardaki en hakim katılımcılar zaten adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarda rekabet ettiği için tüm piyasa katılımcıları tarafından kullanılan ve böylece rekabeti teşvik edilebilir ağ güvenliği sistemleri için standartlaştırılmış açık arayüzler geliştirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Bireysel kontrol arzusu, ağ çözümlerinin sunduğu olanaklar sayesinde, tüm sektöre faydalar getirmek için son kullanıcılar, sistem entegretörleri, danışmanlar ve üreticiler için daha da kolay hale gelmektedir.

Tüm ağ ürünlerinin arabirimi için açık standartlar tek bir sistem içine farklı üreticilerin entegre ürünlerini kapsayacak. Standartlık,aynı zamanda yazılım satıcılarının ağ ürünlerine çeşitli markalarda destek sağlamasına yardımcı olacaktır. Açık bir standart,üreticiler için diğer üreticilerle birlikte çalışabilme olanağı sağlar.Bu ortamda sistem güncelleme yapabilir veya farklı rekabet üreticileri tarafından açık standarda uyumlu olarak seçim yaptıkları ürün ile güncelleme yapılabilir.

 

AÇIK NETWORK VIDEO ARAYÜZÜ FORUMU GENIŞ ÜRÜN ENTEGRASYONUNA İMKAN TANIYOR.

 

Ağdaki video pazarında, açık standartların avantajlarının pek çoğu zaten yaşanıyor. ONVIF (Açık Ağ Video Arayüzü Forumu) henüz üyelik ve pazar penetrasyonu açısından büyük beden üreticilere, yazılım geliştiricilere, danışmanlara, sistem mühendislerine, son kullanıcılara ve katılmak isteyen diğer ilgili gruplara açık üyeliği olan global bir forumdur.

Uyumlu ağ video vericileri sayesinde, güvenlik kameraları ya da kodlayıcılar gibi farklı katılımcılar ile ONVIF üreticilerine talepleri ve canlı video akışlarını göndererek birbirleriyle iletişimini sağlayabiliyoruz. Özellikle belirtilmeli ki; uyumlu aygıtları otomatik olarak keşfeder ve video yönetim sistemleri gibi ağ uygulamalarına bağlanılmasını sağlar.

 

ONVIF özellikleri tarafından kullanılan teknoloji, Web hizmetleri gibi diğer uygulamalar ve erişim kontrolü gibi aygıtlar için uygundur... Ve mart 2010 sonunda ONVIF standardizasyonu kapsamında fiziksel erişim kontrolü kapsamasını da duyurdu.

Gelecekte ONVIF kullanıcıları sadece birbirleriyle kolayca ve sorunsuz bir şekilde ONVIF standartlarına uygun üreticilerin kontrol aygıtlarına erişim özelliğine değil aynı zamanda uyumlu video gözetim ürünleri ve sistemleriyle birlikte çalışabilme olanağına da sahip olacaklar.

 

 

FiZiKSEL ERİŞİM KONTROLÜNDE AÇIK STANDARTLARIN FAYDALARI

 

 ONVIF işbirliği ile, markası ne olursa olsun, katılımcı üreticilerle tüm ağ ürünleri arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak gelecekte mümkün olacaktır. Zaman çerçevesinde kısa katılımcıların ürünlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için temek özellikler; test özelliği, test aracı ve uyum sürecidir. Video’da odaklanmak verimli çalışmak için önemlidir. Tam çalışabilen cihazlar ve erişim kontrolü kullanılan şirketler geliştirmek için bu unsurlar daha kolay halledilmeli. Bu da, son kullanıcıların, entegratörlerin, danışmanların ve üreticilerin daha uygun maliyetli ve esnek güvenlik çözümleri, genişletilmiş pazar fırsatları ve düşük risk ile, sunduğu olanaklarından faydalanmalarını sağlayacaktır.

 

Son kullanıcılar en uygun, kullanışlı, etkili ve maliyet-etkin erişim kontrolü çözümü oluşturmak için farklı üreticilerin ürün seçme esnekliğinden yararlanacak. Diğer taraftan, üreticileri, çeşitli entegratörler sistemlerine ve çözümlerine sahip ara yüz tarafından yeni güvenlik alanları girilmesine imkan ile yarar sağlayacaktır. Benzer şekilde, entegratörler yerine tek bir üreticinin ürünlerini esas almanın dışında, müşteriye özel çözümler sunmak için daha fazla esnek olmalı.

 

VİDEO GÖZETİM SİSTEMLERİ İLE ERİŞİM KONTROLÜ ENTEGRASYONU

Entegre erişim kontrolü ve video gözetim sistemleri olasılığı halen özel entegrasyon olanakları ile tek bir üretici ya da gelen ürünlerin kullanımı ile sınırlıdır. Erişim kontrolü için bir ONVIF standardının geliştirilmesi farklı tedarikçiler tarafından sağlanan çeşitli saha cihazlarının entegrasyon karmaşıklığını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu kesinlikle üretici montajcılar ve son kullanıcılar için hem zaman hem de maliyet tasarrufu ile sonuçlanacaktır. Böylece entegrasyon riskleri ve sorunları elbette en aza inecektir. ONVIF standardı daha fazla kabul görür.

 

 

Ekim 2010’da ONVIF’in 6 ay sonra ilk duyurusu, ağ video ürünleri için lider standardizasyon girişimi sonrasında zaten çalışma grubunda olan önde gelen 10 şirketi fiziksel erişim kontrol sistemlerini kapsayacak şekilde yapısının genişletilmesi oldu.

 

FİZİKSEL ERİŞİM KONTROLÜ STANDARDİZASYONUNUN KAPSAMI

Video içinde açık standartların oluşturulması zaten birlikte esneklik, kalite, kullanılabilir ağ video faydaları da getirerek, analogdan dijitale geçilmesine yardımcı oluyor. ONVIF, kapsamına erişim kontrolünü de dahil ederek, IP tabanlı güvenlik forumu ve global bir açık standart kullanarak güvenlik cihazları entegrasyonunu kolaylaştırıcı bir adım daha atıyor. 

Erişim kontrolü içinde Standardizasyon temel teknik mimarisi ve sistem genişletme üzerinde durularak temel fonksiyonları için ara yüzlerin oluşturulması, ana uygulama / kullanım durumları tanımı ile başlamıştır. Hazırlanan mimarinin ana yapısı; Kimlik Tanıma (bir kimlik okuyucu gibi), geçiş altyapısı , kimlik doğrulama ve yetkilendirme altyapısıdır. İlk taslaklarartık mevcuttur.

 

Michael Lützeler,
Inovasyon Yöneticisi

 

Okunma 3226 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 08 Temmuz 2015 00:47