Güvenlik Sistemleri Hakkında

IP KAMERA İZLEME ANALİZİNDE HALEN DEVAM EDEN 9 AKIM

IP KAMERA İZLEME ANALİZİNDE HALEN DEVAM EDEN 9 AKIM

 

IP KAMERA İZLEME ANALİZİ

 

 

ip-kamera-analitik-video

Ip kamera video analizinin davulları bugünlerde daha güçlü çalıyor. Fakat şimdi belki de teknoloji ilerledikçe güvenlik ve kurumsalın ötesinde merkezi uygulamaların, Bilişim Teknolojilerinde büyük veri yönetimi ve daha akıllı sistemler ile entegrasyonu, faydalı ve uygun maliyetli eğilim içindedir.

Ticari trendlerin sesini takip edin, moda trendlerinin değil. Bu tamamen güvenlik misyonu ve ticari amaçların meselesidir. Moda gelişmelerin yarattığı, aldatmaya yönelik teknoloji zulmünün esareti kırıldığında, ticari faydalar ortaya çıkacaktır.

video traffik analiz video analiz demo video hareket analiz video analitik etkilesim

AKIM 1: KENARDA (Edge) ANALİZLER

 

Ip kameralar ve kameralara bağlı kodlayıcılar arasında bir çok şey monte edilebilir.

Network kameralarına gömülü olan ip kamera video analizleri, minimal yazılım ile ‘’kenar sisteminde’’ çalıştırılabilen uygulamaların büyümesini temsil eder. Ip kamera video içerik analizleri için, öncü perakendecilikte birkaç ilginç çözüm mevcuttur.

 

"Ip kamera video özetiyle, ayrıca ip kamera video özetleme diye de bilinir, seçilen zaman çerçevesinin sürekli üretilen ve depolanan hareketinin yoğun olarak kırpılmasıyla, hali hazırdaki ip kamera video özetinin ‘’anlık yorumuna’’ olanak tanınır. Olay yorumu zamanını en az %50 azaltarak, 24 saatlik periyodu olay tetikleme girişlerini göstererek 15 dakikadan daha az zaman içerisinde özetlemek mümkündür.

 

Anormal durum tespiti sunan ip kamera video analizleri, kullanıcının özel nesne kriterleri ve yön ayarları kurmasına imkân tanır. Görüntü sürekli analiz edilir ve ‘’anormal’’ davranış görüntünün genelinden ayırt edilir, daha sonraki gözden geçirme için uyarı yapılır veya işaretlenir. Örneğin, birisi dükkanın üst rafından ürün çaldığında veya eğer bir araba yasadışı bir amaç için kullanıldığında, olayın tespiti için kullanılabilir. Bir yazılım firması ateş ve duman tespiti için bile yazılım düzenlemiştir.

Normalleştirilmiş temel bilgiler kullanılarak sistemi kurup, bu anormal durumların tespiti yapılabilir.

Böylece ip kamera video takip sisteminiz biraz baskı yapılarak bina içi ikincil tespit sistemi olarak ta hizmet verebilir, güvenlik personeline erken uyarı verebilir ve araştırma yapma fırsatı tanır. Kamera üreticileri şu anda kameranın içerisinde kenar (edge) sisteminde çalışabilecek bu tür teknolojileri yerleştirmeye çalışmaktadırlar.

Isı haritalama, insanların sabit bir süre için kamera görüntüsünde nasıl hareket ettiklerinin gerçek zamanlı görüntülenebilmesini sağlar. Ticari Zeka verisi gerektiren çevrelerde kullanışlıdır ve bu tip ip kamera video içerik analizleri yaya akışı ve taşıt trafiği akışını analiz ederek güvenliği geliştirmeyi sağlar.

 

Ticari Fayda Artılar:

Daha zeki kamera ve kodlayıcının içerisinde işlem yapabilmek demek, en önemli verinin yakalanması demektir, olay sonrası için gönderilebilme, depolanabilme, geri alınabilme ve analiz edilebilmesidir. Ayrıca yaklaşım, güvenlik ip kamera video veri transmisyonunu daha iyi yönetebilir ve ip kamera video yönetim sistemi veya network ya da bulut depolamadaki zorlukların çözümünde yardımcı olabilir.

 

Ticari Fayda Eksiler:

İleri düzey işleme kapasitesi ile donatılan kameralar, örneğin katı hal depolama gibi, çok daha pahalıdırlar, ama yine de bu kategorinin maliyeti düşmektedir. Kişisel kamera problemi güvenlik ve sorumluluğu zorlayabilir. Kenar sistemindeki karar verme mekanizmasının her zaman çalışmayabilir veya yanlış algılama olabilir.

 

AKIM 2: ÖZEL OLAYLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ANALİZLER

Soci-kis-olimpiyatlari-logo

 

Soçi, Rusya'da bir tatil şehri olup, 2014 Kış Olimpiyat Oyunları ve 2014 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacaktır. Nice sisteminde ip kamera video analizleri de dahil, saha ajanları ve polisler için giriş çıkış ve ip kamera video oynatma imkanları da sağlayan tam bir durum idaresi çözümü düzenlenmektedir. Sergey Çerepov, Soçi Bilgisayarlı İzleme Merkezi Müdürü,

 

Soçi hızlı nüfus artışı ve ekonomik büyümeye tanık olacaktır, artan ihtiyaçlar ve günlük şehir operasyonlarının karmaşıklığı emniyetin genişlemesi ve güvenlik konusunda zorluklara sebep olmaktadır.

demektedir.

 

YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRAN 3D YÜZ TANIMA, SOÇİ'DE GÖRECEĞİMİZ BİR DİĞER GÜVENLİK SİSTEMİ UYGULAMASI.

 

Ticari Fayda Artılar:

Ip Kamera Analizler total bir teknolojinin ve personel çözümünün bir parçasıdır, geniş ve çeşitli kalabalıkların gerçek zamanlı kontrol durumunu amaç edinir. Bilgi kolayca emniyet güçleri ve bölge güvenlik birimleriyle paylaşılır.

Ticari Fayda Eksiler:

Özel olayları kapsayan operasyonlar ve özellikle olay sonrası için hizmet verebilen bir durum idaresi çözümü sıklıkla yatırımları daha mantıklı hale getirir. Ayrıca çok sayıda kurumun birlikte çalışmak zorunda olduğu şehirlerde de sistem iyi çalışır, örneğin ülke güvenlik atamaları gibi, fakat bu tarz dizaynlar pek çok operasyon için uygun maliyetli olmamaktadır.

 

AKIM 3: DAHA GELİŞMİŞ ANALİZLER

 

kalabalik-yuz-tanima

Ip kameralarda sayısız gelişmeler, analiz cihazları ve rapor teknikleri mevcuttur. Bunlardan bazılarına en azından şu an için ulaşılması zor olabilir,

Ip Kamera Video Analizleri:

Ip Kamera Video Analizlerini Suç Teşkil Eden Davranışlar ve Faaliyetlerin Tespiti İçin Kullanabilir miyiz?
Ulusal Suç Adalet Referans Hizmeti tarafından yayınlanan ve General Elektrik Küresel Araştırmadan Nils Krahnstoever tarafından geliştirilen bir rapor, emniyet güçlerine ve ceza sistemine uygun akıllı ip kamera video kapasitesi ve analizlerinin geniş bir menzilde geliştirilmesinin tanımlanması ve erken tespit ile muhtemel suç olaylarının önlenmesine olanak tanıyan ip kamera video takip sisteminin özelliklerini tanımlar.

İnsan sayma ve kalabalıkta kişi tanımanın ötesinde, prototip sistemler kişisel tahrik ve saldırganlık tespiti uyarılarının geliştirilmesi için de düzenlenmektedir.

yuz-tanima-degerlendirmeRapora göre,''Biz ip kamera videodan tahrik ve saldırganlığın tespiti için bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşım, görüntünün ön planındaki bir dizi dikkat çeken noktaları izleme esasına dayalıdır ve saldırgan olan/saldırgan olmayan sınıflandırması bu özelliklerden çıkarılmaktadır. Yaklaşım yüksek dokulu noktaların tespiti için sezgisel bir sistem kullanır, fakat bu sistem diğer yaklaşımlara göre oldukça hızlıdır.

Tespit edilen noktalarda yörüngeleri kurabilmek için veri birlikteliğine dayalı nokta özellikli izleyiciler geliştirildi. İzleme adımından sonra, her yörünge hareket özelliği aralığı esas alınarak analiz edildi ve özellikler ''karar verme bloklarında'' biriktirildi ve bütün bunlar öğrenilmiş bir tahrik modeline göre yapıldı.

Saldırganlık/tahrik tespiti işlemi gerçek zamanlı olarak yapılabilir. Daha gerçekçi bir düzeyde, örneğin yarım küresel kameralar, kör nokta bırakmaksızın bütün bir odayı görüntüleyebilirler ve ip kamera video analiz cihazlarıyla entegre olabilirler.

Bir cihazı işlem optimizasyonu veya sektörel amaçlarla görevlendirerek, yaklaşım, perakende mağazalar, müzeler, havaalanları gibi kamu binalarında önemli bilgi toplama için kullanılabilir. Canlı görüntüdeki insan ve nesne hareketlerini güvenilir görüntü ile yakalayıp, değerlendirebilmeyi mümkün kılar.

kalabalik-yuz-tanima

 

Analiz cihazları ayrıca insan ve nesneleri saymaya olanak tanır, örneğin belirli bir girişten bir saat veya bir günde kaç kişinin giriş yaptığı gibi. Ip kamera video görüntüsünün sonucu günlük, haftalık veya aylık raporlar halinde bir tabloda ve çeşitli ara yüzler üzerinden gönderilebilirler.

 

Önceden tanımlanmış bir bölgede, en çok uğranılan bölgeler bir ısı haritası üzerinde renkli olarak vurgulanır. Bu yoğun hareketli bölgeler sıklıkla kırmızı renk ile gösterilir ve daha az hareketli olan bölgeler mavidir.

 

kalabalik-sayma

Ticari Fayda Artılar:

Kurulumlar muhtelif tipteki girişimlerde çalışabilir ve bu kurulumlarda daha az yanlış alarm olayı yaşanmaktadır. Teknoloji yatırımları güvenliğin ötesinde sayısız ticari operasyonları baskılar ve ayrıca trafik örnekleri üzerinde öne çıkan bilgilerle güvenliği destekler.

Ticari Fayda Eksiler:

Tek bir kameraya büyük bir yatırım yapmak ile az sayıda total kameraya yatırım yapmak ve raporlama kapasitesi içeriğine sahip olan yazılım analizli kameraların maliyetli birbirine denktir.

 

AKIM 4: ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ANALİZLER

Ip kamera video analizi paketlerinin hizmet vermelerinin muhtelif yolları vardır, örneğin, kamu ve özel ihtiyaçların kombinasyonu gibi.

‘’Günümüz teknolojisi, müşterilerimizi benzeri görülmemiş yetenekler ile destekleyebildiğimiz belli bir noktaya ulaşmıştır, örneğin şartları daha iyi anlayabilmek için gerçek zamanlı bilgi ve görüntü toplama, tepkiyi koordine edebilmek ve suyun değişen çevresiyle ilgili kararlar verebilmek gibi’’ demektedir Chandler. Dışarıdan baktığımızda firma halk ve özel sektöre ait takip kameralarını bulut sistemini barındıran bir network üzerinde kullanan, bir takım geliştirilmiş ip kamera video analizlerini kullanabilen, risk değerlendirme ve bilgi toplama için komplike olay işlemcileri geliştirdi.

Bunlar yalnızca takip kameraları değildiler; kapsamlı izleme ve analiz sisteminin temelidir ki durum hakkında gerçek zamanlı bilgi verdiği gibi, zaman ve plan üzerindeki riskler ve değişiklikleri de izleme yeteneği sunar

Güvenlik ip kamera video dizaynı, megapiksel kameralara ilaveten, geniş alanları kapsayan analizler içerir.

Ticari Fayda Artılar:

Farklı menfaat guruplarını ve güvenliğin ötesinde onların ihtiyaçlarını birleştirmek proje katılımcılarına başlangıç ve devamlılık maliyetini paylaştırdığı gibi, birlikte bir çaba içerisinde olmalarına olanak tanır. Görüntü ve olay verisinin girişi herkesi bir arada tutar.

Ticari Fayda Eksiler:

Kamu ve özel sektöre ait kameraları ve muhtelif altyapıları bir araya getirmek zordur.

 

AKIM 5: ALARM İZLEMEYE BAĞLI IP KAMERA ANALİZLER

ip-kamera-alarmKullanıcı tanımlı kurallar ile örnek tanımlama ve kendinden ayarlı analizler, sistemin çevreye adapte olmasına olanak tanır ve ''öğrenme'' bazı önemsiz olayları görmezden gelerek, ip kamera video analiz çözümlerinin tehdit içermeyen aktiviteleri filtre etmesine yardımcı olur.

Ticari Fayda Artılar: Yanlış alarm için daha az zaman/para israfı. Daha az yanlış alarm cezaları. Filtre edilmiş alarmın personele daha fazla güven vermesi ve emniyet güçleri ile hayat kurtarma için daha fazla güven hissi.

Ticari Fayda Eksiler: Bu teknoloji zorlu çevre koşulları için daha uygundur, örneğin limanlar ve uzaktan kontrol gerektiren yerler gibi zorlu koşullar için daha elverişlidir. Teknoloji ve izleme hizmetleri için de daha fazla yatırım gerektirir, örneğin gelişmiş çağrı doğrulamaya yapılan yatırım gibi.

 

AKIM 6: IP KAMERA ANALİZLERİ VE TİCARİ ZEKA

 

Ticari zekaya olanak tanıyan güvenlik teknolojileri sorulduğu zaman, PSA Security Network'ten Bill Bozeman şöyle der

Analiz, depolama, giriş kontrol veritabanı ve diğer güvenlik kontrol cihazları ticari zekayı desteklemek için verinin altın madenidir.

Girişim güvenlik liderleri, özellikle büyük perakende operasyonu hizmeti verenler ve onların entegratörleri, güvenlik teknolojileri uygulamasında paradigma kayması rapor ederler.

Güvenlik teknolojisinde ip kamera video analizi suçları çözme ve önlemede gerekli bir şekilde kullanılmaya devam ederken, güçlü bir akım geleneksel olmayan anlamdaki uygulamaları işaret eder ve ticarette para tasarrufu ile işlerin daha etkili olarak idare edilmesinde yardımcı etken olur.

Örneğin güvenlik ip kamera video ve analizleri göz küresine uyarlanarak araba yıkama sırasında beklerken neler olup bittiği hakkında uyanık tutar,

Sistem analizlerin içinde araba yıkama tüneline girmek üzere olan arabaları takip eder. Eğer araba sırası çok fazla ise yöneticiye gerekli tedbirin alınması için mesaj gönderilir. Meng. Gerçek zamanlı ve tarih sırasına göre raporlama mevcuttur, diğer kriterlerin yanı sıra trafik analizi için ikincil olarak gün ve zaman kriterleri de mevcuttur. Araba yıkama servisinin önündeki bir kamera bilgiyi yakalar ve yazılım bir servis gibi toplanan bilginin analizine bir giriş kapısı sağlar. Sistem ayrıca belirli bir güvenlik düzeyi de sağlar ve aynı zamanda araba çeşitliliği üzerine bilgi toplar.

ipkamera-arac-sayma-yikama

Bu tür sıra idaresi ticari zekânın bir araya getirilmesi için ip kamera video analizlerinin nasıl kullanıldığını gösterir. Sıralanan uygulamalar ortalama bekleme süresi ve sıradaki insan sayısı hakkında istatistiksel veri depolaması için yapılandırılabilirler. Bu veri daha sonra grafik ve tablo formatlarında da gösterilebilir ve analiz edilir, personel/ görevlendirme ihtiyaçlarını belirlemek için haftanın farklı günlerinde ve günün farklı saatlerindeki bekleme süresine dayanarak, müşteriler için en iyi hizmeti, minimum maliyetle vermeyi hedefler.

En doğrusu, tıkanmayı minimize etmek için dome kameralar kullanmaktır. Nesneleri izleyen bir sistem geliştiriyorsanız (insanlar, arabalar vs.) bir başka nesne tarafından görünmesi engellenen bir nesne olduğunda tıkanma yaşanır: Yan yana yürüyen iki insanın birbirinin görünmesini engellemesi gibi veya köprü altından geçen bir araba gibi.

Zamanla dome ip kameralar tıkanmayı minimize edebilirler. Eğer gerekirse, bazı ip kamera video analizi çözümleri, kuyrukta bekleme zamanı kullanıcı tanımlı eşiği aştığında gereken tepkiyi göstermek için gerçek zamanlı bir uyarı göndermek üzere uyarlanabilirler.

Ticari Fayda Artılar:

Ip kamera videosunun kullanımı veya paylaşımı, analizler, depolama ve geri alma bir ticari zekâ cihazı gibi girişimci güvenlik liderlerine sistemin yatırımı ve devamlılığını paylaştırdığı gibi, ticarete de fayda sağlar.

Ticari Fayda Eksiler:

Bu sistem aynı bölgeseldir, iş idaresi ve ticaret ortak duruş göstermediği sürece bazen güvenliği gölgeleme eğilimine girebilir.

 

AKIM 7: ANALİZLER VE MOBİLİTE

Bu akım, ip kamera görüntülerini veya alarmları tetikleyen hareket tespiti veya diğer analizlerin uzaktan kontrolü için sıklıkla laptoplar için kullanılan sistemdir . Bunu daha sonra akıllı telefonlar ve geniş ekranlı tabletler izlediler.

 

mobil-ip-kamera-izleme

Bu mobil dağıtım ilerlemeleri, küçük alet seven tüketiciler tarafından desteklendi, uygulamaların son zamanlarda daha fazla gelişimi ve veri iştahının artmasını destekleyen yüksek bant genişliği artarak kabul gördü. Gelişmiş ip kamera video idare sistemleri ve Web'e olanak tanıyan çözümler gösterge panellerinin yaşamasına ve gerçek zamanlı olay raporlama ile mobil cihazlara öncülük etti. Daha sonrasının çok gerekli olmamasının anlamı sabit görüntü izleme içindir, fakat bazen farklı görüntüler için veya kısa video klipler için de kullanılır.

Etraflı yaklaşım ayrıca Akım 6'nın yaklaşımıyla etkili bir şekilde birleşir Ticari zeka ve analizler. BI veri, örneğin, doğuştan olmasının anlamı paylaşılır olmasındandır, yani eğer güvenlik Web bazlı bir çözüm kullanırsa, onlar bakabilir, inceleyebilir, dışarıya gönderebilir ve hızlıca paylaşabilir. Yazarlar Andrew Borg, kurumsal iletişim ve mobilite araştırma yöneticisi ve David White, Ticari Zeka Aberdeen Group üst düzey araştırma yöneticisi mobil zekayı şöyle tanımlarlar

 

Ofiste veya açık alanda, bürodan uzaktayken raporlara ve tablolara giriş izni sağlayan teknoloji kapasitesidir.

Rapor ayrıca ''ortalama, organizasyondaki mobil BI(ticari zeka) kullanan idarecilerin karar alma süreleri, kullanmayan idarecilere göre üçte biridir'' durumunu belirtmektedir.

Bu çarpıcı farklılık nasıl oluyor? ''Robust mobil analiz uygulamaları her zaman, her yerde ön cephedeki personelin parmaklarının ucuna bilgiyi yerleştirir . Aksi halde toplantı ile randevu arasındaki kayıp dakikalar veya hatta bu ikisinin arasındaki fırsattan istifade eden sinsi hareketler yöneticilerin organizasyonun düzgünce, oyalanmadan yürütülmesi için operasyonel kararlar vermelerine olanak tanır. Aksine, geleneksel masa başı güvenlik ve BI merkezli ip kamera video verisine sahip olan karar vericiler bu özgürlüğe sahip değildirler. Onlar, Windows'un onlara izin verdiği zaman ile sınırlıdırlar. Eğer bu kararlar doğal olarak işbirlikçi ise veya bir emir komuta zincirine karışıyorsa, bu bilgi problemi ve karar gecikmesi daha karmaşık bir hale getirir ve muhtemelen bütün karar verme mekanizmasını son derece yavaşlatır'' şeklinde açıklamaktadır Borg ve White.

Ticari Fayda Artılar:

Kolaylık, hız, paylaşım ve doğru tepki için her zaman, her yerde görüntüleme yapılabilir.

Ticari Fayda Eksiler:

Web etkin ip kamera video kaydı ve mobil cihazlarla bağlantıya olanak tanıyan yazılım için yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı yaklaşımlarda klip ihtiva eden e postalara ulaşım sınırlıdır ve bazı durumlarda aktarımı kolaylaştırmak için ip kamera videoları yüksek kaliteli değildir. Akıllı telefonlar geniş ekranlarından dolayı tanınmazlar. Şirket IT'si şirket verilerine bağlantı sağlayan akıllı telefon ve tabletlerin kısıtlamaları için güvenlik kuralları koyabilir.

 

AKIM 8: DAHA FAZLA STANDARDİZASYON

 

Ip kamera video analizleri geliştikçe, endüstriyel genişlikteki standardizasyon da gelişmeye çalışır ki bu güvenilirliği pekiştirir ve total bir ip kamera video sisteminin parçalarının birlikte çalışması ticari güvenlik satın alanları daha yüksek bir konfor seviyesine çıkartır.

psiaFiziksel Güvenlik İç operasyon Birliği (PSIA), IP onaylı cihazların iç operasyonunu destekleme üzerine odaklanan fiziksel güvenlik sağlayıcıları global konsorsiyumunun belirli bir ip kamera video analiz tanımlaması vardır. Object Ip kamera video'nun OV Ready protokolüne dayanarak, ip kamera video analizlerinin daha kolay ve sürekli olarak ip kamera video idare sistemleri ve fiziksel güvenlik yazılım platformlarının standart ara yüzler aracılığıyla entegrasyonuna olanak tanınır.

Tanımlama çoklu analizden ortak işbirliği aracılığıyla hazırlanmışlardır. IP kamera, Ip kamera video Analiz Çalışma Guruplarına katılan VMS ve platform satıcıları, akıllı bir cihaz tarafından desteklenen muhtelif ip kamera video analiz olaylarının kullanımı ve depolanması, kabulü, çıkışı ve paylaşımının standart bir yöntemini tanımlar. Açık ara yüz, güvenlik uyarıları, sayma konuları ve sağlık durumu mesajları analiz sistemi gibi konulara işaret eder. Ayrıca ara yüz meta çıkış nesnelerinin dalgalanmasını destekler ki bu analizler tarafından izlenen bütün nesnelere ilişkin temel analitik çıkışı içerir, nesne sınıflandırma, sınırlayıcı kutu verisi ve hızlar da buna dahildir.

onvif-ip-kamera-standardi

Açık Network Ip kamera video Ara yüz Forumu (ONVIF), IP bazlı fiziksel güvenlik ürünleri için diğer bir önde gelen standardizasyon inisiyatifidir, bir ONVIF Core tanımlaması vardır, kameralar ve kodlayıcılara ilaveten ip kamera video analiz cihazlarını ve ip kamera video analiz motorlarını kapsar. Bu versiyon standartlaştırılmış arayüzleri tanımlar, ayrıca diğer konular arasından network ip kamera video kaydı, gösterimi ve ip kamera video analiz cihazları, ip kamera video analiz ünitelerinin konfigürasyon kapsamasını da tanımlar.

Daha genel olarak, Underwriters Laboratuvarları UL 2802 üzerinde çalıştılar, endüstrinin ilk dijital ip kamera video güvenlik kamerası standardıdır,

Bu standart, dijital ortamda yapacağımız pek çok şeyin ilkidir

Gelecekteki benzer standartlar, ip kamera video analizi ve ip kamera video sinyal transmisyonu ve pek çok diğer standardı ihtiva edebilirler.
Dijital ip kamera video kameranın karakteristik performansı şu konuyu gösterir İlk adımla, kaynağında bilginin yakalanmış olması.
Bazı performans özellikleri şunları içerir: Görüntü keskinliği, görüş alanı, sinyal gürültü oranı, TV distorsiyonu, göreceli aydınlatma, renk yoğunluğu, dinamik aralık, maksimum kare oranı, gri seviyesi, kötü (kusurlu) piksel, parlaklık örtüsü ve konut, sabotaj koruma ve işaretleme gibi muhtelif konulardır.

Ticari Fayda Artılar:

Standartlar ve bağımsız test yapmak, satın almayı ve yatırımın geri dönüşünün daha iyi bir şekilde teminine, bileşenlerin düzgün entegrasyonuna ve sistemin total yaklaşımına uygun yazılıma öncülük eder.

Ticari Fayda Eksiler:

Endüstri odaklı standardizasyon çabaları bazen seçilmiş bir satıcı gurubunu temsil eder ki bu ekipman tercihlerini ve fiyatlandırmayı kısıtlar.

 

AKIM 9: IP KAMERA VİDEO ANALİZ DEPOLAMASINA BAĞLANAN BÜYÜK VERİ

 

Güvenlik video kayıtları her kuruluşun uğraşmak zorunda kaldığı en büyük, yapılandırılmamış veridir. Bugüne kadar, güvenlik departmanının omzuna binen çok büyük bir maliyet yükü olmuştur, çünkü depolanması gerekiyordu ve diğerleri bu veriyi kullanamıyorlardı. Fakat şimdi ip kamera videodan daha iyi istihbarat alabilmek için bir değişim var ve daha fazlası bir kuruluşta ip kamera videodan analizlere doğru güçlü bir istihbarat üzerine yönelebilmek mümkündür.

Bu yaklaşım ayrıca BI'nin maruz kaldığı eleştirilerden birisiyle mücadele eder: Çok fazla veri. Örneğin bir Kuruluş Yönetimi Birliğinin araştırmasına cevap verenlerin %40'ı topladıkları datayı izlemekten yorulmuş olduklarını belirtmektedirler. %73'ü eğer kullanabiliyor olsalar daha fazla veri toplayabileceklerini de belirtmektedirler.

 

Bu, güvenlik endüstrisinin yaşadığı bir zorluktur.

buyuk-depolama-big-data

Bir örnekte, Greater Lafourche Port Commission of Louisiana gelecek nesil ip kamera video izleme sistemine eşlik edebilecek ip kamera video analiz uygulamasını tamamladı. Bu, Port Fourchon'da ilk yanıtların ''olduğu anda'' kabul edilmesine olanak tanıyıp, uyarı takip sistemi tarafından otomatik olarak tanındı ve yanıt gerçek zamanlı olarak koordine edildi. Bu düzeydeki veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik yanıt zamanının kısaltılmasına ve gerçek zamanlı olaylarda genel uyanık olma durumuna yardım edecektir.

Port Fourchon Denizcilik Çevre Uyarı Sistemi yerel, devlet ve federal kurumları etkili ve daha proaktif olarak işbirliğine olanak tanır. Bunu yapmak için, liman bilgi teknolojisi yöneticisi April Danos bütün teknolojileri alabilecek bir yol bulmak istedi ve verileri farklılaştırarak hepsini bir çalışma resmine toplamak istedi ki bu aynı durumun uyanık olma platformunun pek çok network üzerinde olması gibi, muhtelif kurumların işbirliği içerisinde çalışmasına imkan tanıyacaktı.

Başlangıç yapmanın diğer bir ince odaklı yöntemi: Saf veri miktarı üzerine yakalanmaktan ve sağlayabileceği bilgi fazlalığından ziyade, seçilen fakat büyük veri parçaları üzerine sabitlenen analizler.

Ticari Fayda Artılar:

Diğer verilerle –veya kendileriyle entegre olan ip kamera video analizleri kuruluşun alt satırında etki yapabilecek konuları tanımlarlar. Güvenlik ip kamera videosu ve ip kamera video analizlerini bütün bir kaynakta entegre etmek sayısız insan ve departmanı bir araya getirir ve güvenliği daha esaslı bir oyun kurucu haline getirir.

Ticari Fayda Eksiler:

Büyük bir veri havuzuna dalarak kendinizi kaybetme ihtimali mevcuttur. Daha gelişmiş bir yazılım, bilgisayar cihazları ve altyapı ihtiyaçları için güvenliğin IT'ye doğru hareket etmesi beklenebilir.