Terimler

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Gamma Correction

Kameranın devre sisteminde yürütülen elektronik bir düzeltmedir.

Ghosting

Gölgelenme ; Aynı görüntüde birden fazla görüntünün görüldüğü bir cctv terimidir.

GOP

Video kodlamada, bir görüntü grubu veya GOP yapısı kare-içi ve kareler arası düzenlenen sıralamayı belirler.

Eşanlamlılar - Group of Pictures,Görüntü Grubu
Graded Index

Dereceli Dizin ; Göreceli olarak değişen optik kablolardaki  kaliteli cam kullanımını gösterir.

Gray Scale

Gri Tonlama ; Beyazdan, griye ve siyaha kadar çeşitlenen tonların sayısıdır.

Ground Loop

Topraklama Döngüsü ; Bir kabloda üretilebilen bir AC akımıdır.