Terimler

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
NAT

Network Address Translation (NAT) bir metottur,IP adreslerinin bir gruptan diğer gruba, gönderimini yapar, son kullanıcılara açıktır.

NEMA

NEMA derecelendirmesi
Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği (NEMA), elektrikli ekipman muhafazaları için standartlar sağlayan ABD merkezli bir birliktir. NEMA kendi standardı olan NEMA 250'yi dünya çapında piyasaya sürmüştür. NEMA ayrıca Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) aracılığıyla uyumlaştırıcı bir IP standardı olan ANSI/IEC 60529'u benimsemiş ve yayınlamıştır.

Eşanlamlılar - NEMA rating,
NEMA 4X

NEMA 4X, IP56'ya eşdeğerdir ve ekipmanın muhafaza içinde katı yabancı cisimlerin girmesine, sıçrayan veya hortumla yönlendirilen suyun girmesine, buz oluşumuna ve korozyona karşı bir koruma derecesi sağlar.

Neutral Density

Nötr Yoğunluk; Görünebilen spektrum boyunca ışığı eşit olarak zayıflatan bir filtredir.

Eşanlamlılar - N/D,Nötr Yoğunluk
NFPA 130
Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA), çeşitli ortamlar ve uygulamalar için bir dizi güvenlik kodu belirlemiştir. Sabit Kılavuz Yollu Geçiş ve Yolcu Raylı Sistemler Standardı olan NFPA 130, yer altı, yüzey ve yükseltilmiş sabit kızak geçişi ve yolcu raylı sistemleri için yangından korunma ve can güvenliği gereksinimleri sağlar. Bu aynı zamanda depolama tesislerini, tren yollarını, istasyonları, acil havalandırma sistemlerini ve iletişim ve kontrol sistemlerini de içerir.
NFPA 130'un amacı, bir yangın durumunda gerçekçi güvenlik dereceleri sağlamaktır. Bu, yolcuların güvenliğini içeren uygulamalar için çok önemlidir.
 
Noise

Gürültü ; Audio uygulamasından gelmektedir ve elektrik enerjisinin veya parazitin rastlantısal ani çıkışını ifade eder.