Terimler

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Back Focus

autobackfocus

Değişik arka odak uzaklıklı lenslerin oluşturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya geri mekanik olarak kaydırma.

Eşanlamlılar - Otomatik Arka Odak,Auto Back Focus
Balanced Signalling

Dengeli Sinyal ; İki kablo kullanarak sinyalleri iletme terimidir, ayrıca sıklıkla kademeli iletim olarak ta anılır.

Bandwidth

Bant genişliği, bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir.

Bar Test Pattern

Renkli TV alıcılarını ve renkli kaydedicileri ayarlamak için kullanılan özel bir test şeklidir.

BDC

Fıçı distorsiyon düzeltmesi (BDC), kare bir nesnenin görüntüsünün kenarlarının dışarı doğru kıvrıldığı fıçı distorsiyonunu dijital olarak düzelten bir lens düzeltmesidir. Kullanıcılar kaydırıcıları kullanarak görüntünün kenarlarını çekerek görüntünün kavisli yerine düz görünmesini sağlayabilir.

Biometrics

Biyometri ; Bireylerin retina taraması ve parmak izleri gibi biyolojik özelliklerinin okunmasına dayanarak tanıyan, bilgisayar tarafından okunabilen bir teknolojidir.

Eşanlamlılar - Biyometri
Bit

Bir ikili yazım sistemindeki en küçük bilgi parçasıdır. Bir bit yalnızca 1 veya 0’dır.

Bits Per Second

Programlamada bit oranı ; bir zaman biriminde işlenen veya iletilen bit miktarıdır. Saniye birim başındaki (bit/s veya bps) bit miktarı kullanılarak ölçülür

Eşanlamlılar - bps,Saniyedeki Bit Miktarı
Black Level

Görüntünün siyah alanının maksimum sınırlarına karşılık gelen video sinyali seviyesidir.

Eşanlamlılar - Siyah Seviyesi
Blanking

Alan ve Satırbaşı Karartma ; Monitör görüntüsünün kapatılması veya eş zamanlama darbesi esnasında görüntüde beliren ince beyaz çizgilerden kaçınmak için cihazın toparlanması operasyonudur.

Eşanlamlılar - Karartma,Field And Line Flyback Blanking,Alan ve Satırbaşı Karartma
BLC

blc logo

Back Light Compensation (Arka Işık Dengeleme); Kameradan arkadan gelen ışığın bastırılarak (dengelenerek) görüntü üzerindeki karanlık alanların detaylandırılmasını otomatik sağlayan bir kamera özelliğidir.

Blooming

Parıldama ; Nokta boyutunun büyümesi nedeniyle parlaklığın aşırı bir seviyeye ulaşarak resmin bölgelerinin odak ayarsızlığına gelmesi halidir.

BNC

British Naval Connector ; Koaksiyel kablo ile input/output portu arasında kullanılan, dişi veya erkek olan ve bağlantının konnektörün çeyrek bükülmesiyle tamamlandığı bir konnektördür.

Bridging

Köprüleme ; Yüksek empedanslı bir video hattının switch boyunca paralel olarak bir video kaynağına gitmesi durumunu gösteren bir terimdir.

Eşanlamlılar - Köprüleme
Buffering Capacity

Ara Bellek Kapasitesi ; Bilgileri giriş kontrol sistemi veya kapı kontrol cihazının hafızaya alabilmesidir.

Eşanlamlılar - Ara Bellek Kapasitesi