Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

CMOS

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (Tümler metal oksit yarıiletken) ; Bir CCD’ye benzer, ayrıca sinyale dönüştürmek için ışığı algılar.

Görüntü netliği CCD’den daha düşüktür fakat daha düşük enerji kullanımıyla daha kompakt bir yapıya sahiptir.

Etiket:: CMOS