Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Bit

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Bit

Bir ikili yazım sistemindeki en küçük bilgi parçasıdır. Bir bit yalnızca 1 veya 0’dır.

Bir bitler gurubu, örneğin 8 bit veya 16 bit, bir bayt’ı oluşturur. Bir bayttaki bitlerin sayısı kullanılan işleme sistemine bağlıdır.

Tipik bayt boyutları 8, 16 ve 32’dir.

Etiket:: Bit