Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Luminance

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Luminance

Parlaklık ; Tek renkli veriden oluşan bir video sinyalinin parçasıdır.

Parlaklık hesaplamasında kullanılan formülde CIE renk eşlemesi fonksiyonlarına dayalı katsayılar kullanılır ve kırmızı, yeşil, mavi renklerin renklilikleriyle ilgili standarttır (örneğin orijinal NTSC ana unsurları, SMPTE C veya Rec. 709).

Rec. 709 için ana unsurlar, doğrusal birleşime, kusursuz renk ölçüm kıyaslamalarına dayanır ve parlaklığın tanımı: Y = 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B’dir.

Rec. 709’daki luma’yı hesaplamak için kullanılan formül standardında isteğe göre ayrıca bu aynı katsayılar kullanılır fakat gamma-sıkıştırılmış bileşenler ile : Y’=0,2126 R’ + 0.7152 G’ + 0.0722 B’, buradaki ana sembol ‘ gamma düzeltmesini ifade eder.

Luma, bir renkli videonun bileşenlerinin gamma-sıkıştırılmış R’G’B’ tartılı toplamıdır – ana semboller (‘) gamma-sıkıştırmasını ifade eder.

Sözcük, video mühendisliğinde uygulanan luma ile renk biliminde kullanılan parlaklık arasındaki karışıklığı önlemek için önerilmiştir (örneğin CIE ile tanımlanır).

Parlaklık, gamma-sıkıştırmadan değil, RGB bileşenlerinin tartılı toplamından oluşur. Buna rağmen, luma hatalı bir biçimde parlaklık olarak anılır.

SMPTE EG 28 luma’yı ifade etmek için Y’ sembolünün kullanımını ve parlaklık için Y sembolünün kullanımını tavsiye eder.

Etiket:: Luminance,Y,Parlaklık