Terimler

Switch

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Switch

Bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanmasına olanak veren ağ donanımlarından biridir.

Switch’ler (yani anahtarlar) ortamı collission (yani çakışma) domain’lerine ayıran ve ikinci layer’da (yani katman) iş yapan cihazlardır.

Üzerlerinde yer alan MAC Adres Table’ları (CAM Table) aracılığı ile ağ içerisinde cihazlar arasında unicast iletişim sağlarlar.

Switch’leri yeni bir network’te kullanmak istediğinizde, üzerlerinde bulunan yapılandırma bilgisini silmeniz gerekir. Eğer switch daha önce herhangi bir network’te kullanılmadıysa üzerinde herhangi bir konfigürasyon bilgisi de bulunmayacaktır.

Switch’lerde açma ve kapama düğmeleri yoktur.Güç kablosu takıldığı anda switch açılır.