Terimler

CMOS

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (Tümler metal oksit yarıiletken) ; Bir CCD’ye benzer, ayrıca sinyale dönüştürmek için ışığı algılar.

Görüntü netliği CCD’den daha düşüktür fakat daha düşük enerji kullanımıyla daha kompakt bir yapıya sahiptir.