Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

EN 45545

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
EN 45545
EN 45545 standardının 2. Bölümü “Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 2: malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler” Avrupa genelinde demiryolu araçları için uygulanan yangın deneylerini uyumlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda uygulanan en önemli deneyler radyan paneller ile yüzeye farklı oranda ısı uygulama ve sonuçları analiz etmeye dayanır.
EN 45545 standardının 2. Bölümü “Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 2: malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler” Avrupa genelinde demiryolu araçları için uygulanan yangın deneylerini uyumlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda uygulanan en önemli deneyler radyan paneller ile yüzeye farklı oranda ısı uygulama ve sonuçları analiz etmeye dayanır.
 
Yüzeyde alev ilerleme davranışının belirlenmesi
Koni kalorimetre ile ısı salımı belirlenmesi
Tek duman kabini içinde duman ve zehirlilik belirlenmesi
Etiket:: EN45545