Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Heat Map

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Heat Map
Veri görselleştirme haritası. Özellikle büyük verilerin anlaşılır / basit görsellere dönüştürmek amacı için kullanılır.
Örneğin: Yoğunluk haritası.