Terimler

IGMP snooping

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
IGMP snooping

IGMP snooping, IGMP ağ trafiğini dinleme protokolüdür. IGMP snoopingde kastedilen ismindende anlaşıldığı gibi 2.katman ve 3.katman arasındaki host ve routerler arasındaki konuşma iznini veren protokoldür.
Bir switchte bu protokolden bağlanıldıgı zaman bağlı hostlar arasındaki tüm IGMP paketlerini analiz eder. Bir switch yeni bir multicast grubu için host'a IGMP raporu sunar. Bugrup için host multicast listesine yeni bir port numarası ekler.

IGMP snooping hostların katılmadığı gruplardan veri alınmasını engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Dinleyicisi olmayan ağların veri akışından kendini muaf tutmayı amaçlar. IGMP snoopinge sahip olmayan bir switch varsayılan bir değer alarak heryönden veri alışverişine açıktır diyebiliriz.(VLAN'a benzer şekilde).

Multicast ağlar host makinalarını gönderdikleri paketlerin işlemleriyle gereksiz yere meşgul edebilirler. Bunun kasten kullanılmasi bir DOS saldırısının bir varyasyonu olarak gösterilebilir. IGMP snooping bu nedenle özellikle ulaştırma gibi birçok noktaya yayın yapan bant genişligi yoğun IP(IP) uygulamarı için yararlıdır. IGMP snooping bu yararların yanında ekstra işlem yoğunlugu yapar ve ekstra bellek kullanımı gerektirir.
Esasen bu protokol 3. katmanın IGMP protokolleri için 2. katmanın iyileştirilmiş halidir. IGMP snooping switchler üzerinde yer alır ve bu protokol bir özellik degildir.

Eşanlamlılar: IGMP trafik,IGMP gözetleme