Terimler

Loss

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Loss

Sinyal seviyesindeki veya gücündeki bir azalmadır.

Genellikle dB ile ifade edilir. Güç kaybı hiçbir faydalı amaca hizmet etmez.