Terimler

RG59

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
RG59

Bir CCTV koaksiyel kablo türüdür.

CCTV kameralarının video sinyallerini bir DVR’ye veya CCTV sistemine iletmek için kullanılır.