Terimler

İÇERİK

Daha çok ayrıntı çin "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.

Duplex

(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Duplex

Her iki yönde transmisyona izin veren bir devredir.

CCTV’de, duplex sıklıkla aynı anda iki fonksiyonu yürütebilen multiplexer (çoklayıcı) tipini tanımlamak için kullanılır: multiplex modunda kayıt yapmak ve multiplex modunda playback yapmak.

Etiket:: Duplex