Terimler

Duplex

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Duplex

Her iki yönde transmisyona izin veren bir devredir.

CCTV’de, duplex sıklıkla aynı anda iki fonksiyonu yürütebilen multiplexer (çoklayıcı) tipini tanımlamak için kullanılır: multiplex modunda kayıt yapmak ve multiplex modunda playback yapmak.