Terimler

Daha çok ayrıntı için "Terim" sutunundaki başlıkları tıklayın.
(Terim başlıkları içinde arayın)

Kategori

Terim Açıklama
Back Focus

autobackfocus

Değişik arka odak uzaklıklı lenslerin oluşturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya geri mekanik olarak kaydırma.

Etiket: - Back Focus,Otomatik Arka Odak,Auto Back Focus
Balanced Signalling

Dengeli Sinyal ; İki kablo kullanarak sinyalleri iletme terimidir, ayrıca sıklıkla kademeli iletim olarak ta anılır.

Etiket: - Balanced Signalling
Bandwidth

Bant genişliği, bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir.

Etiket: - Bandwidth
Bar Test Pattern

Renkli TV alıcılarını ve renkli kaydedicileri ayarlamak için kullanılan özel bir test şeklidir.

Etiket: - Bar Test Pattern
Biometrics

Biyometri ; Bireylerin retina taraması ve parmak izleri gibi biyolojik özelliklerinin okunmasına dayanarak tanıyan, bilgisayar tarafından okunabilen bir teknolojidir.

Etiket: - Biometrics,Biyometri
Bit

Bir ikili yazım sistemindeki en küçük bilgi parçasıdır. Bir bit yalnızca 1 veya 0’dır.

Etiket: - Bit
Bits Per Second

Programlamada bit oranı ; bir zaman biriminde işlenen veya iletilen bit miktarıdır. Saniye birim başındaki (bit/s veya bps) bit miktarı kullanılarak ölçülür

Etiket: - Bits Per Second,bps,Saniyedeki Bit Miktarı
Black Level

Görüntünün siyah alanının maksimum sınırlarına karşılık gelen video sinyali seviyesidir.

Etiket: - Black Level,Siyah Seviyesi
Blanking

Alan ve Satırbaşı Karartma ; Monitör görüntüsünün kapatılması veya eş zamanlama darbesi esnasında görüntüde beliren ince beyaz çizgilerden kaçınmak için cihazın toparlanması operasyonudur.

Etiket: - Blanking,Karartma,Field And Line Flyback Blanking,Alan ve Satırbaşı Karartma
BLC

blc logo

Back Light Compensation (Arka Işık Dengeleme); Kameradan arkadan gelen ışığın bastırılarak (dengelenerek) görüntü üzerindeki karanlık alanların detaylandırılmasını otomatik sağlayan bir kamera özelliğidir.

Etiket: - BLC
Blooming

Parıldama ; Nokta boyutunun büyümesi nedeniyle parlaklığın aşırı bir seviyeye ulaşarak resmin bölgelerinin odak ayarsızlığına gelmesi halidir.

Etiket: - Blooming
BNC

British Naval Connector ; Koaksiyel kablo ile input/output portu arasında kullanılan, dişi veya erkek olan ve bağlantının konnektörün çeyrek bükülmesiyle tamamlandığı bir konnektördür.

Etiket: - BNC
Bridging

Köprüleme ; Yüksek empedanslı bir video hattının switch boyunca paralel olarak bir video kaynağına gitmesi durumunu gösteren bir terimdir.

Etiket: - Bridging,Köprüleme
Buffering Capacity

Ara Bellek Kapasitesi ; Bilgileri giriş kontrol sistemi veya kapı kontrol cihazının hafızaya alabilmesidir.

Etiket: - Buffering Capacity,Ara Bellek Kapasitesi
Burned In Image

İzi Kalan Görüntü ; Yanık izi olarak ta anılır.

Etiket: - Burned In Image