Terimler

Field of View

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Field of View

Field of View: Görüş alanı açısal veya gözlemlenebilir doğrusal alan.

Field Of View

Kameradan verili bir uzaklıktaki yatay ya da dikey sahne.

Eşanlamlılar: FOV