Terimler

Focal Length

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Focal Length

Odak Uzunluğu ; Bir lenste, odak noktasından lensin temel noktasına kadar olan mesafedir.

focal_length

Bu mesafe ne kadar kısaysa görüş o kadar geniştir, mesafe ne kadar büyükse görüş o kadar dardır.İşin özü odak uzaklığı ile değişen görüş açısıdır .

Field of View bir lens ile elde edebileceğimiz fotoğrafın diyagonalde ne kadar derecedeki açıyı görebildiğini belirtir.

Görüş açısı yatay, dikey ve diyagonal olarak belirtilebilir ama genellikle diyagonal açı kullanılır.