Terimler

PIR

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
PIR

Passive Infrared,cisimlerin sıcaklıkları dolayısıyla ortama yaydıkları,insan gözünün göremediği kızılötesi dalgaları almaya ayarlı devre ve bu devreyle elde edilen algılayıcı.

Pasif infrared sensörü genellikle hareket dedektörlerinde kullanılır. Bir infrared kaynağı belli bir ısıya sahip olduğu zaman hareket tespit edilir, örneğin bir insanın bir infrared kaynağı olan duvarın önünden başka bir ısıyla geçmesi gibi. 

Sensör önünden geçen nesnenin 'ısısını' algılamaz. Bunun yerine, sensörün ‘’normal’’ olarak belirlediği alanın nesne tarafından ihlal edilmesi durumunu tespit eder. Herhangi bir nesne ortamdaki nesnelerle tam olarak aynı ısıya sahip olsa bile, sensörlerin alanında hareket ederse PIR’ı aktive eder. Pasif kelimesinin anlamı cihazın kızıl ötesi ışın yaymaması, fakat sadece gelen kızıl ötesi radyasyonu pasif olarak almasıdır.

İyi kalibre edildiğinde uzaktan sıcaklık ölçer olarak da kullanılabilirler. Zira ısıl ışıma denkleminden cismin özelliği, alanı vs. ile sıcaklığa ulaşmak mümkün olabilir ya da en azından sıcaklık değişimini verebilir.

Eşanlamlılar: Hareket Sensörü,Isı Sensörü,Isı Dedektörü,Hareket Algılayıcı,Hareket Sensörü