Terimler

P-iris

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
P-iris

p-iris-nedir

P-iris; precise iris control, hassas diyafram kontrolü olarak açıklanabilir. Kamera bu iris sistemini destekleyen bir yazılıma sahiptir.

Bu yazılım sayesinde iris kontrol motorunu kameradan aldığı alan derinliği bilgisine göre çok hassas bir şekilde ayarlar.

P-iris kelimesi precise iris control, hassas diyafram kontrolü olarak açıklanabilir. Kamera bu iris sistemini destekleyen bir yazılıma sahiptir.

Bu yazılım sayesinde iris kontrol motorunu kameradan aldığı alan derinliği bilgisine göre çok hassas bir şekilde ayarlar.Bütün lens yüzeyini kullanarak bir çekim yapıldığında, yani diyafram tam açıkken ışık görüntü algılayıcı CCD veya CMOS'a en yüksek düzeyde ulaşır. Fakat bu durumda alan derinliği sığlaşır. Yani kameranın net gösterebildiği alan daralır.

Çözüm olarak lensin bütün yüzeyini değil de ortasını kullanarak bir netlik yapılırsa istenmeyen optik etkilerden kurtulmuş olur, uygun alan derinliği sağlanmış olur. Belirli bir mesafeden başlayan net görülebilir alan sonsuza doğru devam eder. Fakat bu durum bir başka sorunu da beraberinde getirir. Lensin ortasından geçen ışığı kabul edip kenarları kapatıldığı için içeri geçen ışık miktarı azalır, bulanıklaşma meydana gelir.

DC iris veya Video iris yapan lenslerde gelen ışığın miktarına göre iris kontrol motorunun hareketi lensin daha fazla veya daha az açıklığa ulaşmasına neden olur. Oysa kameradan o anki netlik, ışık ve alan derinliği bilgisi alınarak yapılan ayar ile kameranın sadece ışığa göre değil, alan derinliğini yani netliği de temel alarak irisi düzeltmesi sağlanır.

Eşanlamlılar: piris,p iris,P-İris,P-iris,